Helsetilsynet

Direktoratet for e-helse
Direktoratet for e-helse (E-helse) er nasjonal myndighet på e-helseområdet. Direktoratet bidrar til nasjonal styring, etablerer standarder og forvalter nasjonale løsninger.