Helsetilsynet

Fylkesmannen
Fylkesmannen er statens representant i fylket og har ansvar for å følge opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Fylkesmannen er dessuten et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter. Fylkesmannens oppgaver som tilsynsmyndighet for sosiale tjenester, barnevern-, helse- og omsorgstjenester er omtalt under Om tilsynsmyndighetene på vårt nettsted.