Helsetilsynet

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. I tillegg har Helsedirektoratet et helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen.
Se også Helsedirektoratet - Autorisasjon og spesialistutdanning (tidligere Statens autorisasjonskontor for helsepersonell – SAK)
Se også Helsedirektoratet - Folkehelse, ernæring og fysisk aktivitet