Helsetilsynet

Helsedirektoratet
Helsedirektoratet gjennomfører helsepolitikken, forvalter helselover og er faglig rådgiver innen helse.
Se også Helsedirektoratet - Autorisasjon, lisens, godkjenning (tidligere Statens autorisasjonskontor for helsepersonell - SAK)
Se også Helsedirektoratet - Folkehelse og forebygging