Helsetilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet skal sikre forbrukerne trygg mat og trygt drikkevann, og fremme folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennlig produksjon og etisk forsvarlig hold av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgaver i forhold til kosmetikk og legemidler og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.