Helsetilsynet

Nav – Arbeids- og velferdsforvaltningen
Nav er en landsdekkende offentlig virksomhet som bl.a. omfatter Arbeids- og velferdsdirektoratet, og en tjenestelinje med lokale Nav-kontor i kommunene, en ytelseslinje og en økonomilinje. På dette nettstedet finner du informasjon om jobb, arbeidsliv, pensjon, helsetjenester og trygdeordninger, samt en rekke elektroniske tjenester.