Helsetilsynet

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM)
UKOM skal ta imot varsler fra pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell om alvorlige uønskede hendelser og forhold. Helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak, skal straks varsle undersøkelseskommisjonen om alvorlige hendelser, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 a.