Hopp til hovedinnhold

Om tilsynet

Landsomfattende tilsyn 2011 med spesialisthelsetjenester til eldre er en del av Helsetilsynets satsing på tilsyn med tjenester til eldre. Satsingen går over flere år og er inndelt i ulike faser. Første fase ble gjennomført i 2010, og det var da kommunale helse- og sosialtjenester som var i fokus. Rapportene fra disse tilsynene finnes på en egen samleside. En samlet rapport fra satsingens første år er utgitt som Rapport fra Helsetilsynet 5/2011. Tilsynet med kommunale tjenester til eldre videreføres i 2011. Neste fase av satsingen er å gjennomføre landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenester til eldre i 2011. Det er valgt ut to tema for tilsyn; behandling av eldre pasienter med hjerneslag og behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd. Det benyttes to ulike tilsynsmetoder, henholdsvis systemrevisjon og stikkprøvetilsyn. Bakgrunnen for tilsynet finnes i tema for tilsyn 2011. Rapportene etter gjennomførte tilsyn med spesialisthelsetjenester til eldre legges ut på denne siden. Rapportene kan også søkes fram på søkeside for tilsynsrapporter.

Tilsyn med behandling av eldre pasienter med hjerneslag (systemrevisjon)

Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011 med spesialisthelsetjenesten: Behandling av eldre pasienter med hjerneslag. (pdf) Rapport fra Helsetilsynet 3/2012

Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2011 Behandling av eldre pasienter med hjerneslag. (pdf) Internserien 19/2010

Helse Sør-Øst: 

Helse Vest:

Hele Midt-Norge

Helse Nord

Tilsyn med behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd (stikkprøvetilsyn)

 “Ikke bare ett helseproblem………” Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2011–2012 med spesialisthelsetjenesten: behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd.
Oppsummering av Rapport fra Helsetilsynet 3/2013

Veileder for landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten 2011. Stikkprøvetilsyn: Behandling av skrøpelige eldre pasienter med hoftebrudd (pdf) Internserien 18/2010

Helse Sør-Øst

Helse Vest

I Helse Vest gjennomføres tilsynet av eldre pasienter med hoftebrudd som systemrevisjon, og er også utvidet litt tematisk

Helse Midt-Norge

Helse Nord