Hopp til hovedinnhold

Om tilsynet

Dette landsomfattende tilsynet er en videreføring av tilsvarende tilsyn i 2010, og er en del av Statens helsetilsyns satsing på tilsyn med tjenester til eldre. Satsing går over flere år og skal omfatte tilsyn med tjenester både i kommunen og i spesialisthelsetjenesten, samt samhandlingen mellom disse. Samlerapporten fra satsingens første år er utgitt som Rapport fra Helsetilsynet 5/2011:  Krevende oppgaver med svak styring. Samlerapport fra tilsyn i 2010 med kommunenes sosial- og helsetjenester til eldre. Bakgrunnen for tilsynet finnes i Tema for tilsyn 2011.

Se også ”Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra…” En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til eldre. Inneholder undersøkelsen fra konsulentfirmaet Agenda Kaupang AS Rapport fra Helsetilsynet 6/2013.

Satsingen på tilsyn med tjenester til eldre er inndelt i ulike faser. I 2010 var det de kommunale sosial- og helsetjenester til eldre som var i fokus, dette videreføres i 2011. Det ble lagt til rette for bruk av ulike tilsynsmetoder og ulike temaer. Tilsynsmetodene som ble brukt var systemrevisjon, tilsyn med fastleger, sjølmeldingstilsyn, stikkprøvetilsyn og uanmeldt tilsyn. Mer om metodene finnes under Om tilsyn. I 2011 vil satsingen også omfatte spesialisthelsetjenester til eldre.

Rapportene etter gjennomførte tilsyn med kommunale tjenester til eldre legges ut på denne siden, sortert etter tilsynsmetode og deretter etter tilsynstema og fylke. Ett tilsyn kan ha flere tilsynstemaer, og rapporten vil da opptre under flere overskrifter. Rapportene kan også søkes fram etter fylke, år og temaer på siden Tilsynsrapporter.

De mer enn ti veilederne som Statens helsetilsyn har utgitt for satsingen finnes under utgivelser i Internserien.  Utgivelsene er 3/2009 og 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12 og 16/2010.

Tilsyn med fastleger

Tilsyn med fastlegers legemiddelbehandling av eldre som mottar helse- og omsorgstjenester

Sogn og Fjordane: Balestrand 11.4.11, Lærdal, Jølster 4.5.2011

Tilsyn med fastlegers utredning av demens og oppfølging av pasienter med demens 

Rogaland: Randaberg 13.12.2011, Randaberg II 23.12.2011, Randaberg III 6.2.2012

Hedmark:  Rendalen 21.5.2011, Sør-Odal 23.6.2011, Åsnes 7.7.2011

Telemark: Porsgrunn 12.7.2011, Porsgrunn II 15.7.2011

Møre og Romsdal: Kristiansund kommune 7.10.2011, Hareid kommune 7.10.2011

Nordland: Narvik 12.8.2011 Bodø 9.11.2011

Systemrevisjoner i kommunene 

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Østfold: Rakkestad 4.6.2012 Trøgstad 16.4.2013

Hedmark: Rendalen 20.6.2011, Åsnes, Sør-Odal 23.6.2011

Telemark: Porsgrunn 12.7.2011

Vest-Agder: Flekkefjord 11.10.2011

Rogaland: Vindafjord 5.7.2011, Finnøy 3.1.2012

Møre og Romsdal: Kristiansund 2.1.2012 Hareid 13.2.2012

Nordland: Narvik 12.8.2011, Bodø 30.12.2011

Tilsyn med kommunenes hjemmesykepleietjenester til eldre som har vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering

Østfold: RyggeRakkestad 4.6.2012, Trøgstad 16.4.2013

Sogn og Fjordane: Balestrand, Lærdal, Jølster 4.5.2011

Tilsyn med kommunenes tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem eller i hjemmetjenesten

Hedmark: Rendalen 20.6.2011, Åsnes, Sør-Odal 23.6.2011

Vest-Agder: Mandal kommune 4.12.2011

Sogn og Fjordane: Balestrand, Lærdal, Jølster 4.5.2011

Møre og Romsdal: Kristiansund 2.1.2012 Hareid 13.2.2012

Nord-Trøndelag: Inderøy 27.6.2011, Leka, Steinkjer 18.5.2012

Nordland: Narvik 12.8.2011, Bodø 30.12.2011

Troms:  Lenvik kommune, Finnsnes omsorgssenter 9.11.2011

Tilsyn med kommunenes rehabiliteringstilbud i sykehjem

Se også rapporter fra tilsvarende tilsyn i 2010

Akershus: Moer sykehjem, Ås kommune 9.11.2011

Oslo: Kingosgate rehabiliteringssenter sykehjem 20.6.2011

Oppland: Lom helseheim, Lunner omsorgssenter 27.6.2011, Sel sjukeheim, Nord-Fron Sundheim bo- og treningssenter 7.2.2012

Rogaland: Eigersund Dalane lokalmedisinske senter avdeling 2 Vest, Lund Lund sjukeheim, Strand Jonsokberget bo- og aktivitetssenter. 23.5.2011

Hordaland: Lindås Knarvik sjukeheim 27.3.2011, Bergen Løvåsen sykehjem 30.3.2011 

Sjølmeldingstilsyn med legemiddelhåndtering i kommunene

Aust-Agder: Bygland, Evje og Hornnes,Grimstad, Lillesand, Valle  21.12.2011 Birkenes, Bykle 28.12.2011

Rogaland: Karmøy, Sauda, Tysvær 3.1.2012

Møre og Romsdal: Aukra, Averøy, Giske, Hareid, Rindal, Sande Rauma kommune 3.1.2012

Nordland: Bindal, Bodø, Træna, Værøy 1.9.2011  

Stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling ved avlastning til eldre

Se også rapporter fra tilsvarende tilsyn i 2010

Akershus: Asker 27.12.2011, Nittedal, Rælingen 4.1.2012, Ullensaker 4.6.2012

Oslo: Søndre Nordstrand 28.11.2011

Buskerud: Kongsberg, Rollag 28.12.2011

Vest-Agder: Vennesla 13.9.2011 Lyngdal 13.9.2011

Rogaland: Eigersund, Klepp, Randaberg, Sandnes, Strand, Tysvær 23.5.12

Møre og  Romsdal: Halsa 21.12.2011, Tingvoll 23.12.2011

Sør-Trøndelag: Bjugn, Hemne, Hitra, Rennebu, Skaun, Røros, Tydal 9.1.2012

Nord-Trøndelag: Levanger, Namdal, Namdalseid, Verdal 11.10.2011

Nordland: Andøy, , Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes 29.3.2011

Troms: Bjarkøy, Karlsøy, Lyngen, Skjervøy 7.7.2011 Salangen, Storfjord, Nordreisa, Balsfjord 11.7.2011

Finnmark: Sør-Varanger 5.7.2011, Vadsø 27.12.2012, Alta 8.2.2012

Uanmeldte tilsyn

Aust-Agder: Låste dører sykehjem: Froland, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei. Åmli 28.10.2011

Møre og Romsdal: Vestnes kommune samtykkekompetanse og bruk av tvang 2011 

Troms: Sørreisa kommune Sørreisa sykehjem Låste dører 5.9.2011, Målselv kommune, Målselvtunet sykehjem Låste dører 27.9.2011, Tromsø kommune Mortensnes sykehjem Ernæring 6.10.2011, Lenvik kommune, Finnsnes omsorgssenter ernæring  9.11.2011,  Balsfjord kommune, Hjemmetjenesten Laksvatn - Ernæring 17.11.2011, Tromsø kommune, Omsorgstjenesten Fastlandet Ernæring 23.11.2011

Andre tilsyn

Se også rapporter fra tilsvarende tilsyn i 2010

Vestfold: Sandefjord kommune uanmeldt tilsyn Lunden Senter for demensomsorg, Stokke kommune uanmeldt tilsyn Soletunet sykehjem 2.2.2012, Holmestrand sykehjem uanmeldt tilsyn  Tønsberg kommune uanmeldt tilsyn Træleborg bo- og behandlingssenter, Andebu kommune uanmeldt tilsyn Andebu sykehjem 6.2.2012, Svelvik Svelvik sykehjem, Sande Sandetun sykehjem 7.2.2012 Hof kommune uanmeldt tilsyn Veset bo og aktivitetssenter 14.2.2012 Nøtterøy kommune uanmeldt tilsyn Bjønnesåsen bo og sykehjemTjøme kommune uanmeldt tilsyn Tjøme sykehjem 16.2.2012  Lardal kommune uanmeldt tilsyn Lardal sykehjem, Larvik kommune uanmeldt tilsyn Yttersølia sykehjem 20.2.2012

Aust-Agder: Risør kommune hjemmetjenester brukermedvirkning 8.9.2011

Nord-Trøndelag: Verran kommune Legemiddelbehandling sykehjem 15.3.11

Troms: Salangen kommune samarbeid/samhandling spesialist- og kommunehelsetjenesten, Storfjord kommune samarbeid/samhandling spesialist- og kommunehelsetjenesten Balsfjord kommune samarbeid/samhandling spesialist- og kommunehelsetjenesten, Lavangen kommune samarbeid/samhandling spesialist- og kommunehelsetjenesten 6.10.2011