Helsetilsynet

Tabellen viser antall personer med autorisasjon eller lisens som helsepersonell fordelt på helsepersonellkategorier per 2.01.2013.

Personer over 75 er ikke medregnet, bortsett fra personer som har egen lisens for helsepersonell over 75 år. Tallene inkluderer også personer som ikke arbeider innenfor yrket de er autorisert for, og personer som ikke bor i Norge.

Tallene er hentet fra Helsepersonellregisteret (HPR), som tilhører Helsedirektoratet. Etter 2013 vil Helsetilsynet ikke lenger oppdatere tabellene.

Antall personer med autorisasjon eller lisens som helsepersonell fordelt på helsepersonellkategorier

Antall personer med autorisasjon eller lisens som helsepersonell fordelt på helsepersonellkategorier
Kategori Antall pr. 2.1.2013 Antall pr. 1.2.2012 Antall pr. 4.1.2011

Endring 2011-2013

Endring i % 2011-2013

Ambulansearbeider

4408

4140

3735

673

18 %

Apotektekniker

5848

5668

5457

391

7 %

Audiograf

508

480

462

46

10 %

Bioingeniør

7314

7128

6917

397

6 %

Ergoterapeut

4443

4238

4032

411

10 %

Fotterapeut

2742

2691

2634

108

4 %

Fysioterapeut

14 461

14 115

13 745

716

5 %

Helsesekretær

10 441

10 080

9603

838

9 %

Helsefagarbeider

8254

5409

2128

6126

288 %

Hjelpepleier

114 288

115 477

116 572

-2284

-2 %

Jordmor

5241

5015

4772

469

10 %

Kiropraktor

770

730

658

112

17 %

Klinisk ernæringsfysiolog

366

339

304

62

20 %

Lege

41 224

40 054

38 344

2880

8 %

Omsorgsarbeider

11 456

11 749

11 639

-183

- 2 %

Optiker

1966

1917

1841

125

7 %

Ortopediingeniør

237

234

220

17

8 %

Ortoptist

51

50

49

2

4 %

Perfusjonist

43

44

44

-1

-2 %

Provisorfarmasøyt

3143

3016

2837

306

11 %

Psykolog

7292

6961

6629

663

10 %

Radiograf

3739

3594

3422

317

9 %

Reseptarfarmasøyt

2039

1953

1804

235

13 %

Sykepleier

149 559

144 967

139 851

9708

7 %

Tannhelsesekretær

4335

4198

4028

307

8 %

Tannlege

7142

6948

6769

373

6 %

Tannpleier

1543

1484

1439

104

7 %

Tanntekniker

805

787

765

40

5 %

Vernepleier

14 565

13 856

13 188

1377

10 %


Sum
428 367 417 322 404 003
24 335

6 %

I 2006 ble ca. 930 helsepersonell som har fått autorisasjon tidligere år lagt inn i HPR. Av disse er ca. 835 bioingeniører, ca. 50 fysioterapeuter, 13 ergoterapeuter, 8 radiografer, 7 sykepleiere og tre eller færre av enkelte andre helsepersonellkategorier.

Fra 2008 er farmasøyt delt inn i provisorfarmasøyt og reseptarfarmasøyt.

I denne tabellen er fiskehelsebiologer ikke med i sumtallene for 2010, 2011 og 2012 (henholdsvis 94, 108 og 115).