Helsetilsynet


Tabellen viser antall personer med autorisasjon eller lisens som helsepersonell fordelt på kjønn og alder per 2.1.2013.

Personer over 75 er ikke medregnet, bortsett fra personer som har egen lisens for helsepersonell over 75 år. Tabellen inkluderer 144 fiskehelsebiologer, som ikke er helsepersonell. Tallene inkluderer også personer som ikke arbeider innenfor yrket de er autorisert for, og personer som ikke bor i Norge.

Tallene er hentet fra Helsepersonellregisteret (HPR), som tilhører Helsedirektoratet. Etter 2013 vil Helsetilsynet ikke lenger oppdatere tabellene.

Personer med autorisasjon eller lisens som helsepersonell fordelt på kjønn og alder

Personer med autorisasjon eller lisens som helsepersonell fordelt på kjønn og alder

Alder

Kvinner
Antall

Menn
Antall

Kvinner, menn, ukjent

<20

1

 0

1

20-24

5 325

434

5 759

25-29

26 754

4 025

30 787

30-34

35 516

7 031

42 550

35-39

38 213

8 797

47 013

40-44

42 811

9 400

52 212

45-49

41 817

8 847

50 665

50-54

43 059

8 386

51 445

55-59

45 111

8 926

54 037

60-64

35 504

7 603

43 107

65-69

25 955

5 363

31 318

70-74

13 770

2 975

16 745

>74

2 044

685

2 729


Totalt


355 880


72 472


428 368