Hopp til hovedinnhold

Arendal kommunes oppfølging av barn (7-12 år) med psykiske vansker 2016

Grimstad kommune helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 2016

Kristiansand kommune helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 2016

Kvinesdal kommune helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 2016

Tiltak for ungdom – Agder 2016

Sørlandet sykehus HF håndtering av celler og vev samt aktiviteter knyttet til organdonasjon 2016

Vest-Agder fylkeskommune folkehelsearbeidet 2016

Aust-Agder fylkeskommune folkehelsearbeidet 2016

Sørlandet sykehus HF, klinikk for somatikk Arendal, avdeling 3C barn som pårørende 2016

Birkenes kommune planer for helsemessig og sosial beredskap 2016

Søgne kommune NAV tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år 2016

Risør kommune Nav sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2016

Songdalen kommune beredskapsplanlegging 2016

Søgne kommune beredskapsplanlegging 2016

Froland kommune helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 2016

Mandal kommune NAV opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17 og 23 år 2016

Vennesla kommunes oppfølging av rusmiddelavhengige som har vært innlagt til behandling i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) 2016

Åseral kommune planlegging av beredskap 2016

Åmli kommune planar for sosial og helsemessig beredskap 2016

Søgne kommune løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i folkehelsearbeidet 2016

Valle kommune Nav sosiale tenester til personar mellom 17 og 23 år 2016

Bykle kommune Nav sosiale tenester til personar mellom 17 og 23 år 2016

Vennesla kommune NAV kommune Nav sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2016

Flekkefjord kommune tilsyn med beredskapsplanlegging 2016

Sørlandet sykehus HF, Arendal og Kristiansand sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottak 2016

Tvedestrand kommune medikamenthåndtering på sykehjemmet 2016

Songdalen kommune NAV sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2016

Lillesand kommune Nav sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2016

Tvedestrand kommune løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i folkehelsearbeidet 2015