Helsetilsynet

Evje og Hornnes og Bygland legevakt 2017

Bufetat region Sør bistandsplikt til barneverntjenestene 2017

Evje og Hornnes kommune barselomsorgen 2017

Barn som pårørende ved Sørlandet sykehus HF, klinikk for somatikk, nevrologisk avdeling 2017

Arendal kommune sosiale tjenester personer mellom 17 og 25 år 2017

Lindesnes kommune tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - landsomfattende tilsyn 2017

Grimstad kommunes tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse (ROP) 2017

Gjerstad kommune tilsyn med rehabilitering og koordinerende enhet 2017

Mandal kommune beredskapsplanlegging 2017

Sirdal kommune tilsyn med beredskapsplanlegging i Sirdal kommune 2017

Arendal helsestasjon barselomsorgen 2017

Kristiansand kommune Sentrum helsestasjon barselomsorgen 0-6 uker 2017

Åseral kommune tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad til personer mellom 17-30 år 2017

Birkenes kommune tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - landsomfattende tilsyn 2017

Lyngdal kommune tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse 2017

Risør kommune tilsyn med planer for helsemessig og sosial beredskap 2017

Froland kommunes tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse 2017

Grimstad kommune miljørettet helsevern 2017

Vennesla kommune miljørettet helsevern 2017

Åseral kommune miljørettet helsevern 2017

Birkenes kommune miljørettet helsevern 2017

Hægebostad kommune tilsyn med beredskapsplanlegging 2017

Sørlandet Sykehus HF, DPS Solvang polikliniske spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk lidelse og mulig samtidig ruslidelse (ROP) 2017

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agders rapport om gjennomføring og erfaringer med tilsyn med folkehelse-arbeid hos fylkeskommunene

Vennesla kommune helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 2017

Flekkefjord Interkommunale Legevakt 2017

Kvinesdal kommune ved Nav Kvinesdal lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sotjl.) 2017

Vegårshei kommune løpende oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer etter lov om folkehelsearbeid 2017

Tvedestrand kommune helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 2017

Audnedal kommune beredskapsplanlegging 2017