Helsetilsynet

Evje og Hornnes kommunes tjenester til personer med samtidig rus- og psykisk helseproblematikk 2018

Froland Nav kravet til individuelle vurderinger 2018

Lillesand kommune helse og omsorgstjenester til utviklingshemmede 2018

Tiltak landsomfattende tilsyn med barnevernsinstitusjoner 2018

Kristiansand kommune tilsyn med rehabilitering og koordinerende enhet 2018

Birkenes kommune tilsyn med beredskapsplanlegging 2018

Kvinesdal kommunes tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblemer og psykisk lidelse 2018

Sørlandet sykehus HF Kristiansand - tilsyn med barn som pårørende til søsken som er innlagt 2018

Åmli kommune – kommunens arbeid med godkjenning og tilsyn med barnehagar og skular etter forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular 2018

Songdalen kommune helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede 2018

Aust- og Vest-Agder landsomfattende tilsyn forsvarlig omsorg i barneverninstitusjoner 1 2018

Marnardal kommune Nav om kravet til individuelle vurderinger ivaretas når det gjelder kartlegging og innhenting av relevante opplysninger, vurderinger av søknader og utmåling av stønad og vurderinger ved vilkårsfastsettelser 2018

Vegårshei kommune Nav kravet til individuelle vurderinger ivaretas når det gjelder kartlegging og innhenting av relevante opplysninger, vurderinger av søknader og utmåling av stønad og vurderinger ved vilkårsfastsettelser 2018

Tvedestrand kommune med tjenester til personer med samtidig rus- og psykisk helseproblematikk 2018

Åmli kommunes tenester til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding 2018