Hopp til hovedinnhold

Sørlandet sykehus HF DPS Aust-Agder tilsyn med pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) 2018

Sørlandet sykehus HF Arendal og Kristiansand identifisering og behandling av pasienter med sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottakene 2018

Sørlandet sykehus HF – DPS Lister pasienter på tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold (TUD) 2018

Tvedestrand kommune oppfølging og samhandling rundt barn med psykiske vansker 7- 12 år 2018

Arendal kommune - Solhaug bo- og omsorgssenter 2018

Næromsorg avdeling Skinnarsmoen forsvarlig omsorg og forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang 2018

Kristiansand kommunes tjenester til personer med rus- og psykisk helseproblematikk 2018

Lillesand kommune tilsyn med beredskapsplanlegging 2018

Risør kommune tilsyn med rehabilitering og koordinerende enhet 2018

Serio ungdomssenter tilsyn med forsvarlig omsorg forebygging gjennomføring oppfølging av tvang 2018

Farsund kommune arbeid med tilsyn og godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2018

Arendal kommune arbeid med tilsyn og godkjenning etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler 2018

Aleris ungplan avdeling Flekkerøy forsvarlig omsorg og forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang 2018

Farsund kommune tilsyn med beredskapsplanlegging 2018

Loppa kommune legemiddelhåndtering ved Øksfjord sykehjem og hjemmetjenesten 2018

Bykle kommune tilsyn med planlegging av beredskap 2018

Evje og Hornnes kommunes tjenester til personer med samtidig rus- og psykisk helseproblematikk 2018

Froland Nav kravet til individuelle vurderinger 2018

Lillesand kommune helse og omsorgstjenester til utviklingshemmede 2018

Tiltak landsomfattende tilsyn med barnevernsinstitusjoner 2018

Kristiansand kommune tilsyn med rehabilitering og koordinerende enhet 2018

Birkenes kommune tilsyn med beredskapsplanlegging 2018

Kvinesdal kommunes tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblemer og psykisk lidelse 2018

Sørlandet sykehus HF Kristiansand - tilsyn med barn som pårørende til søsken som er innlagt 2018

Åmli kommune – kommunens arbeid med godkjenning og tilsyn med barnehagar og skular etter forskrift om miljøretta helsevern i barnehagar og skular 2018

Songdalen kommune helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede 2018

Aust- og Vest-Agder landsomfattende tilsyn forsvarlig omsorg i barneverninstitusjoner 1 2018

Marnardal kommune Nav om kravet til individuelle vurderinger ivaretas når det gjelder kartlegging og innhenting av relevante opplysninger, vurderinger av søknader og utmåling av stønad og vurderinger ved vilkårsfastsettelser 2018

Vegårshei kommune Nav kravet til individuelle vurderinger ivaretas når det gjelder kartlegging og innhenting av relevante opplysninger, vurderinger av søknader og utmåling av stønad og vurderinger ved vilkårsfastsettelser 2018

Tvedestrand kommune med tjenester til personer med samtidig rus- og psykisk helseproblematikk 2018