Hopp til hovedinnhold

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder gjennomførte i mai tilsyn med en barnevernsinstitusjon som ledd i det landsomfattende tilsynet med barnevernsinstitusjoner i 2018.

Konklusjonene i tilsynet ble:

Fylkesmannen påpeker følgende:

 • Institusjonen har ikke tilstrekkelige rammer som sikrer trygghet og stabil og god
  voksenkontakt.

  Dette er brudd på:
  Barnevernloven §§ 1-4, jf. 5-10 §§ 4-1 annet ledd og 5-9, jf. rettighetsforskriften §§ 1 og 7, jf. forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjoner §§ 5 og 9 og kapittel 2.

 • Institusjonen sikrer ikke tilstrekkelig forebygging av tvang.

  Dette er brudd på:
  Dette er brudd på barnevernloven § 5-9 og § 4-1 annet ledd, jf. rettighetsforskriften §§ 7, 12 og kapp. 3 og 4, jf. Forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barnevernsinstitusjonar § 9 og kap. 2

Rapporten er unntatt offentlighet i sin helhet grunnet taushetspliktsbestemmelsene.


Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

2018 Barneverninstitusjoner – forsvarlig omsorg

Tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilsyn

Søk