Helsetilsynet

Utskrevet til hjemmet – og hva så? Risikomomenter ved utskrivning fra sykehus, og internt i kommunen etter utskrivning. Tilsyn med pasientforløp i Arendal kommune Av Fylkeslege Anne-Sofie Syvertsen