Helsetilsynet

Haraldsplass Diakonale Sykehus blodbankvirksomheten 2013

Blodbankvirksomheten Helse Bergen HF 2013

Bergen kommune Nav Bergenhus midlertidig botilbud 2013

Fjell kommune Nav Fjell midlertidig bustad 2013

Bergen kommune Nav Åsane midlertidig botilbud 2013

Helse Bergen HF håndtering av humane celler og vev 2013

Fjell kommune personar med psykisk utviklingshemming tvang og makt 2013

Helse Fonna HF Stord sjukehus behandling av hjerneslag 2013

Helse Fonna HF Haugesund sjukehus behandling av hjerneslag 2013

Bergen barn og familiesenter 2013

Stord kommune helsestasjonstenester for barn 0-6 år 2013

Bergen kommune Åsane helsestasjonstjenester for barn 0-6 år 2013

Bergen kommune Fyllingsdalen helsestasjonstjenester for barn 0-6 år 2013

Askøy oppfølging av barn i fosterheim 2013

Fjell kommune helsestasjonstenester for barn 0-6 år 2013

Os kommune helsestasjonstenester for barn 0-6 år 2013

Bergen kommune Ytrebygda bydel oppfølging av barn i fosterhjem 2013

Askøy kommune helsestasjonstjenester for barn 0-6 år 2013

Voss barnevernsenter medisinsk tilsyn og behandling 2013

Kvam herad oppfølging av barn i fosterheim 2013

Skjoldvegen barnevernsenter 2013

Austevoll kommune barn og unge koordinerte tenester 2013

Voss kommune Nav kvalifiseringsprogram 2013

Osterøy kommune Nav kvalifiseringsprogram 2013

Sveio kommune barn og unge koordinerte tenester 2013

Kvinnherad kommune Rosendalstunet 2013

Ytrebygda Os og Samnanger BUP psykisk helsevern barn og unge 2013

Nav Stord kommune kvalifiseringsprogrammet 2013

Kasa Ungdomssenter barnevernsinstitusjon 2013

Helse Fonna HF BUP Stord Kvinnherad psykisk helsevern til barn og unge 2013

Nav Øygarden kommune kvalifiseringsprogrammet 2013

Bjørgvin ungdomssenter 2013

Styve Gard barneverninstitusjon 2013

Bergen Ungdomssenter 2013

Jentespranget A/S barneverninstitusjon 2013

EM-tiltaket Voss barneverninstitusjon 2013

Aleris Ungplan BOI region vest barneverninstitusjon 2013

Bergen kommune tjenesteyting til psykisk utviklingshemmede 2013

Bergen senter for minoritetsungdom 2013

Lyderhorn barnevern 2013

Sofus Barnevern 2013

Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus Kvinneklinikken 2013

EM-tiltaket Grønebrekka, Askøy 2013

Garnes ungdomssenter 2013

Bergen kommune sykehjemmet Frieda Fasmers Minne tvungen helsehjelp 2013

Osterøy kommune Osterøytunet tvungen helsehjelp 2013

Bergen Akuttsenter 2013

Lindås kommune, Knarvik sjukeheim rehabiliteringstilbod i sjukeheim 2013

Meland kommune tjenester unge individuell plan 2013

Bergen kommune Gullstøltunet sykehjem tvungen helsehjelp 2013