Hopp til hovedinnhold

Osterøy kommune forsvarlege helse- og sosiale tenester til personar med samtidig rus og psykisk liding 2016

Os kommunale legevakt 2016

Vaksdal kommune, Vaksdal sjukeheim tvungen helsehjelp 2016

Lindås kommune, Knarvik sjukeheim tvungen helsehjelp 2016

Bergen kommune Laksevåg helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 2016

Bergen kommune Bergenhus helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming 2016

Askøy kommune helse- omsorg og sosiale tjenester til personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse 2016

Nav Fana sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år 2016

Fitjar kommune, Fitjar bu- og behandlingssenter tvungen helsehjelp 2016

Fusa kommune, Fusa bu- og behandlingssenter tvungen helsehjelp etter lov om pasient- og brukarrettar kapittel 4A, 2016

Voss kommune tilsyn med forsvarlege legevakttenester 2016

Tysnes kommune helse- og sosiale tenester til personar med samtidig rus og psykisk liding 2016

«Stopp sepsis» Tilsyn med identifisering og oppstart av behandling av pasientar med sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottak ved fire sjukehus på Vestlandet – oppsummeringsrapport.

Helse Bergen HF sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottak 2016

Helse Fonna HF sepsis eller mistanke om sepsis i akuttmottak 2016

Region Vest senter for foreldre og barn, Avdeling Sudmannske 2016

Vaksdal kommune sosiale tenester til personar mellom 17 og 23 år 2016

Etne kommune Nav sosiale tenester til personar mellom 17 og 23 år 2016

Ullensvang herad tenestar til personar med utviklingshemming 2016

Meland kommune tenester til personar med utviklingshemming 2016

Kvinnherad kommune tenestar til personar med utviklingshemming 2016

Hardanger Interkommunale Barnevernteneste arbeid med meldingar til barneverntenesta 2016

Jondal kommune sitt arbeid med meldingar til barnverntenesta 2016

Odda kommune sitt arbeid med meldingar til barneverntenesta 2016

Ullensvang herad sitt arbeid med meldingar til barneverntenesta 2016

Voss kommune kommunen sitt arbeid med meldingar til barnevernstenesta 2016

Samnanger kommune kommune barnevern-, helsestasjons- og skulehelsetenesta og rus og psykisk helse 2016

Austevoll kommune Nav sosiale tenester til personar mellom 17 og 23 år 2016

Bergen kommune, Arna barnevernstjeneste 2016

Sveio kommune sosiale tenester til personar mellom 17 og 23 år 2016