Hopp til hovedinnhold

Bufetat Region Vest bistandsplikt overfor barneverntjenestene 2017

Bufetat tilsyn med Nasjonalt inntaksteam 2017

Meland kommune Nav økonomisk stønad og opplysning, råd og rettleiing til personar mellom 17 og 23 år 2017

Kvinnherad kommune legevaktordning 2017

Lindås kommune Nordhordland legevakt 2017

Bergen kommune Ladegården 2017

Bergen kommune, Lyngbøtunet 2017

Samnanger kommune – rettstryggleik ved bruk av tvang og makt overfor personar med utviklingshemming 2017

Øygarden kommune tenestar til personar med utviklingshemming 2017

Kvinnherad kommune, Husnestunet 2017

Fjell kommune - helse- og omsorgstenester og sosiale tenester i NAV til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding 2017

Odda kommune helse- og omsorgstenester og sosiale tenester i NAV til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding 2017

Lindås kommune – helse- og omsorgstenester og sosiale tenester i NAV til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding 2017

Bømlo kommune - helse- og omsorgstenester og sosiale tenester i NAV til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding 2017

Voss kommune – helse- og omsorgstenester og sosiale tenester i NAV til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding 2017

Sund kommune legemiddelgjennomganger for pasientar med langtidsplass i sjukeheim 2017

Vaksdal kommune tenestar til personar med utviklingshemming 2017

Austevoll kommune tenestar til personar med utviklingshemming 2017

Austrheim kommune tenestar til personar med utviklingshemming 2017

Masfjorden kommune tenesteyting til personar med utviklingshemming 2017

Tenester til personar med psykisk liding og mogeleg samtidig rusliding - oppsummering etter tilsyn med ein allmennpsykiatrisk poliklinikk i kvart av helseføretaka på Vestlandet våren 2017

Askøy kommune tilsyn med barnevernstjenesten og helsestasjons- og skolehelsetjenesten 2017

Sund kommune Nav opplysning, råd og rettleiing og økonomisk stønad til unge mellom 17 og 23 år

Lindås kommune tenesteyting til personar med utviklingshemming 2017

Helse Bergen HF Håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev samt aktiviteter knyttet til organdonasjon 2017

Helse Fonna HF, Haugaland DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk – spesialisthelsetenester til pasientar med psykisk liding og mogeleg samtidig rusliding 2017

Helse Bergen HF Bjørgvin DPS, allmennpsykiatrisk poliklinikk Tertnes spesialisthelsetenester til pasientar med psykisk liding og mogeleg samtidig rusliding 2017

Bergen kommune, Barnevernstjenesten og Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Årstad meldinger til barnevernet 2017

Stord kommune helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming 2017