Helsetilsynet

Kasa Ungdomssenter avdeling Hop forsvarlig omsorg og forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang 2018

Kasa ungdomssenter avdeling Flatøy forsvarlig omsorg og forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang 2018

Haraldsplass diakonale sykehus tilsyn med håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev 2018

Bergen kommunes helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende eldre i Arna og Åsane 2018

Bergen kommune sine helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende eldre i Laksevåg bydel 2018

Helse Fonna HF Klinikk for psykisk helsevern BUP Haugesund 2018

Helse Fonna HF Klinikk for psykisk helsevern BUP Stord 2018

Stord kommune helse- og omsorgstenester til heimebuande eldre 2018

Styve Gard Avdeling Gården forsvarlig omsorg og forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang 2018

Styve Gard Avdeling Bolstad forsvarlig omsorg og forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang 2018

Styve Gard avdeling Huset forsvarlig omsorg og forebygging, gjennomføring og oppfølging av tvang 2018

Askøy kommune nødvendig helsehjelp med tvang etter pasient- og brukarettslova kapittel 4 A til pasientar som får helsehjelp i heimen 2018

Voss kommunes helse og omsorgstenester til heimebuande eldre 2018

Fjell kommune Sotra legevakt 2018

Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus, AMK Haugesund 2018

Odda interkommunale legevaktordning 2018

Fjell kommune tenester til personar med utviklingshemming 2018

Hordaland landsomfattende tilsyn forsvarlig omsorg i barneverninstitusjoner 3 2018

Hordaland landsomfattende tilsyn forsvarlig omsorg i barneverninstitusjoner 2 2018

Hordaland landsomfattende tilsyn forsvarlig omsorg i barneverninstitusjoner 1 2018

Odda kommune tenester til personar med utviklingshemming 2018

Austevoll kommune - helse- og omsorgstenester og sosiale tenester i NAV til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding 2018

Kvam herad - helse- og omsorgstenester og sosiale tenester i NAV til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding 2018

Stord kommune - helse- og omsorgstenester og sosiale tenester i NAV til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding 2018

Sveio kommune - helse- og omsorgstenester og sosiale tenester i NAV til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding 2018

Os kommune - helse- og omsorgstenester og sosiale tenester i NAV til personar med samtidig rusmiddelproblem og psykisk liding 2018