Rapport fra tilsyn med gjenkjennelse og behandling av pasienter med sepsis i akuttmottak ved  Helse Nord-Trøndelag HF Levanger sykehus 2016 (pdf) Rapporten er publisert som pdf på grunn av omfattende bildemateriale.

 


Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

Tilsynsrapporter fra hvert enkelt tilsyn

Søk