Hopp til hovedinnhold

Oppdal kommune beredskapsplikt og lov om helsemessig- og sosial beredskap 2016

Klæbu kommune beredskapsplikt og lov om helsemessig- og sosial beredskap 2016

St Olavs Hospital HF gjenkjennelse og behandling av pasienter med sepsis i akuttmottak 2016

Malvik kommune saksbehandling personlig assistanse til hjemmeboende 2016

Røros kommune saksbehandling personlig assistanse til hjemmeboende 2016

Bjugn kommune saksbehandling personlig assistanse til hjemmeboende 2016

Osen kommune saksbehandling personlig assistanse til hjemmeboende 2016

Trondheim kommune saksbehandling personlig assistanse til hjemmeboende 2016

Agdenes kommune saksbehandling personlig assistanse til hjemmeboende 2016

Trondheim kommune helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemning 2016

Trondheim kommune tjenesten til eldre i sykehjem 2016

Midtre Gauldal kommune helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 2016

Røros kommune tjenesten til eldre i sykehjem 2016

Trondheim kommune, Østbyen, Barnevernadministrasjonen arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemelding til melder 2016

Orkdal kommune helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming 2016

Klæbu kommune tjenesten til eldre i sykehjem 2016

Psykisk helsevern til barn og unge ved St Olavs Hospital HF BUP Klinikk Saupstad 2016

Senter for foreldre og barn Viktoria familiesenter 2016

Samlerapport etter tilsyn med sykehusenes ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasientens rett til å medvirke til helsehjelpen 2016

St. Olavs Hospital HF ivaretakelse av taushetsplikt, informasjon til pasienter og pasienters rett til å medvirke i helsehjelpen 2016

Oppdal kommune sosiale tjenester i NAV til personer mellom 17 – 23 år 2016

Agdenes kommune sosiale tjenester i NAV til personer mellom 17 og 23 år 2016

Orkdal kommune sosiale tjenester i NAV til personer mellom 17 - 23 år 2016

St. Olavs Hospital HF Håndtering av blod, blodkomponenter, celler og vev samt aktivitet knyttet til organdonasjon 2016