Rapport fra tilsyn med ansvarsavklaring og kommunikasjon mellom Intensivavdelingen og Ortopedisk avdeling ved St. Olavs Hospital HF 2017
(pdf) Rapporten er publisert som pdf på grunn av bildemateriale.