2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Fra 2011 ble tilsynene med håndtering av blod utført som en kombinasjon av helseforetakenes egenrapportering, Helsetilsynets gransking av innsendte dokumenter og stikkprøver av blodbankvirksomheten.

2010