Helsetilsynet

Levanger kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Malvik kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Spiren fertilitetsklinikk håndtering av egg, sæd og embryo beregnet for assistert befruktning 2018

Tilsynsrapport. Tilsyn med håndtering av egg, sæd og embryo for assistert befruktning  utført av Statens helsetilsyn

Trondheim kommune, Munkvoll helse- og velferdssenter tjenester til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester 2018

Steinkjer kommune tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Røros kommune tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Trondheim kommune Dragvoll helse- og velferdssenter tilsyn med tjenesten til eldre med heldøgns helse- og omsorgstjenester 2018

Holtålen kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Midtre-Gauldal kommune tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Selbu kommune tilsyn med beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Tydal kommune tilsyn med beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Rennebu kommune Rennebu sykehjem bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2018

Trondheim kommune Havstein helse- og velferdssenter bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2018

Bjugn kommune Bjugn helsesenter bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2018

Meråker helsetun avdeling sykehjemmet tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjeneste 2018

Namsos kommune tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Malvik kommune kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse 2018

Malvik kommune Hommelvik Helse og Rehabilitering bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2018

Røyrvik kommune Røyrvik omsorgssenter tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2018

Verran kommune tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester 2018

Flatanger kommune tjenesten til eldre med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester 2018

Trondheim kommune tilsyn med svangerskaps- og barselomsorgstjenesten 2018

Meråker kommune tilsyn med beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Leka kommune tilsyn med beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Tilsynsgruppe Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef og tilsynsleder Kaja Kristensen, rådgiver beredskap og tilsynssekretær Marit Dypdal Kverkild, fagdirektør helse og samfunn Siri Ramberg Stav,...

Høylandet kommune tilsyn med beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Røyrvik kommune tilsyn med beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Steinkjer kommune tilsyn med beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Grong kommune tilsyn med beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap 2018

Hitra kommune - Hitra sykehjem Bruk av tvang etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A 2018

Steinkjer kommune Håndtering av blod og blodkomponenter for transfusjon 2018