Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Vedtak om tilbakekall av din autorisasjon som lege

Statens helsetilsyn har vedtatt å tilbakekalle din autorisasjon som lege i medhold av helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke forsvarlig på grunn av «grov mangel på faglig innsikt», «uforsvarlig virksomhet» og på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege og spesialist i XXXXXX.

Du kan klage på vedtaket innen tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet.

Saksbehandlingen hos Statens helsetilsyn

Statens helsetilsyn viser til tilsynssak oversendt fra Fylkesmannen i XXXXXX (heretter Fylkesmannen) ved brev datert XXXXXX. Tilsynssaken gjelder at du innledet et seksuelt forhold til en pasient.

Du uttalte deg til tilsynssaken i brev av XXXXXX. Vi orienterte deg i brev datert

XXXXXX om at vi ville vurdere å tilbakekalle din autorisasjon. Du uttalte deg til dette i brev datert XXXXXX. I brevet skriver du blant annet at du ville gi frivillig avkall på autorisasjonen som lege fra det tidspunkt Statens helsetilsyn bestemmer, helst tidligst fra XXXXXX.

I vårt brev til deg av XXXXXX ba vi deg bekrefte om du ønsket å gi frivillig avkall på din autorisasjon som lege så raskt som mulig, og senest innen XXXXXX. Det fremgikk av brevet at dersom du ikke ga frivillig avkall på din autorisasjon, ville vi behandle tilsynssaken på vanlig måte.

I brev av XXXXXX skriver din advokat XXXXXX blant annet at du bor på XXXXXX med stor legemangel, og at du derfor ønsker å praktisere frem til XXXXXX.

Statens helsetilsyn besvarte brevet i e-post av XXXXXX. Vi vurderte at saken var tilstrekkelig opplyst, og skrev at vi ville behandle tilsynssaken på grunnlag av den dokumentasjonen som foreligger.

Saksforholdet 

Du er utdannet ved Universitetet i XXXXXX og fikk autorisasjon som lege den XXXXXX. Du er født XXXXXX og ditt helsepersonellnummer er XXXXXX. Det fremgår av Helsepersonellregisteret (HPR) at du var XXXXXX frem til XXXXXX, og du er XXXXXX i XXXXXX. På tidspunktet for de aktuelle hendelsene arbeidet du som fastlege ved XXXXXX legekontor i XXXXXX kommune.

Statens helsetilsyn har vurdert saken på grunnlag av dine uttalelser og dokumentene du har fått oversendt tidligere i saksbehandlingen. Under gjør vi rede for forholdene som har hatt betydning for vår vurdering.

Tilsynssaken ble opprettet på bakgrunn av oversendte politidokumenter fra XXXXXX politidistrikt mottatt av Fylkesmannen XXXXXX. Saken gjelder anmeldt forhold om misbruk av overmaktsforhold overfor XXXXXX.

Det fremgår av anmeldelsen at politiet den XXXXXX ble tilkalt til XXXXXX legevakt, hvor XXXXXX skal ha kommet inn for undersøkelse. XXXXXX forklarte til politiet at XXXXXX hadde kommet inn i et «frivillig-tvang»-forhold til deg, XXXXXX tidligere fastlege, hvor XXXXXX ga seksuelle tjenester for motytelser. Forholdet hadde pågått de siste to til tre årene, og handlingene hadde foregått på kontoret ditt ved XXXXXX legekontor.

XXXXXX forklarte politiet at XXXXXX dagen før hadde fått time hos deg kl. 16.00 for å få en legeerklæring. Det var ingen andre ansatte eller pasienter til stede. Ifølge anmeldelsen hadde du under denne konsultasjonen samleie med XXXXXX på undersøkelsesbenken på legekontoret. Samme kveld fortalte XXXXXX om de aktuelle forholdene til sin XXXXXX og en venninne, og det ble da etablert kontakt med overgrepsmottaket XXXXXX.

Utdrag fra politiets avhør av XXXXXX

I avhør den XXXXXX forklarte XXXXXX at XXXXXX følte XXXXXX var i et avhengighets­forhold til deg, og at XXXXXX ikke kunne si nei når det ble påkrevd seksuelle tjenester. Dagen før hadde XXXXXX forsøkt å komme med unnskyldninger for ikke å ha sex med deg, men XXXXXX ble etter hvert overtalt, da XXXXXX var avhengig av å få en legeerklæring fra deg til sin XXXXXX. XXXXXX forklarte at XXXXXX har vært avhengig av å få hjelp, dokumentasjon og penger, og at XXXXXX hadde brukt ditt Mastercard ved flere anledninger. XXXXXX opplyste at du også hadde vært lege for XXXXXX og XXXXXX XXXXXX.

Ifølge XXXXXX hadde dere den siste tiden hyppigere kontakt, gjennomsnittlig en til tre ganger i uken. XXXXXX opplevde at det var blitt mye mer kontakt og mas fra deg den siste tiden. Du skal ha gitt XXXXXX beskjed om at forholdet mellom dere ikke måtte «komme ut». XXXXXX forklarte at XXXXXX ikke klarte å holde på hemmeligheten lenger. XXXXXX og venninne hadde merket endringer på XXXXXX, ettersom XXXXXX hadde blitt mer aggressiv og hadde isolert seg.

I avhør XXXXXX forklarte XXXXXX at den første gangen du gikk over grensen var i XXXXXX, da du under en gynekologisk undersøkelse hadde begynt å fingre XXXXXX uten XXXXXX samtykke. Etter den første hendelsen ble det flere og flere besøk på ditt kontor; i det siste to til tre ganger i uken, der de fleste besøkene var på ettermiddagen etter at alle andre ved kontoret var dratt hjem. XXXXXX fortalte at du hadde gjort jobben din som lege og at du ville hjelpe, men XXXXXX følte at XXXXXX måtte gi tilbake for at du skulle hjelpe XXXXXX og familien XXXXXX. XXXXXX hadde følt seg som «en brikke og som en hore». XXXXXX hadde ikke hatt krefter til å stå imot når en maktperson opptrådte slik. XXXXXX fikk den samme følelsen som da XXXXXX.

XXXXXX forklarte i avhør at det første samleiet ble gjennomført i løpet av XXXXXX, men at det ikke hadde vært så mange samleier. Det kunne ha vært omtrent fem til ti samleier, og utenom det hadde det vært mest fingring, slikking, beføling og kyssing på hele kroppen. Det var absolutt ikke noe kjærlighet inne i bildet for XXXXXX del. XXXXXX sa i avhøret at du hadde sagt at du hadde makt over XXXXXX, og kunne legge XXXXXX inn. XXXXXX hadde vært så redd for hva du kunne gjøre og skrive i journalen dersom XXXXXX ikke gjorde som du sa. XXXXXX forklarte at XXXXXX hadde følt seg skitten, skamfull, og lukket seg mer og mer. XXXXXX var ikke så opptatt av om du fikk straff for forholdet, men ville bare ha en stopp på det.

Utdrag fra politiets avhør av deg

I avhør den XXXXXX forklarte du at du hadde hatt med XXXXXX til XXXXXX å gjøre siden du begynte som lege ved XXXXXX legekontor XXXXXX. Du hadde vært fastlege for XXXXXX som ble XXXXXX, og du hadde derfor hatt XXXXXX. Du var også i XXXXXX for XXXXXX sin XXXXXX, og du hadde vært lege for XXXXXX da XXXXXX hadde XXXXXX. Du forklarte at XXXXXX hadde hatt en XXXXXX, og at XXXXXX hadde fortalt deg om dette i detalj. Det hadde vært XXXXXX, og etter hver konsultasjon omfavnet XXXXXX deg helt spontant. Du innrømmet at det ble et for nært forhold til XXXXXX.

Du erkjente å ha hatt samleie med XXXXXX to ganger; første gangen i XXXXXX og andre gangen XXXXXX. Begge gangene inviterte XXXXXX deg til å ha samleie ved å si «du kan få ta meg hvis du vil», eller at dere kunne «kose litt». Du var helt klar over at det var galt, men samtidig hadde det vært forferdelig sterke følelser inne i bildet, som var vanskelige å kontrollere. Hele tiden var det XXXXXX som hadde «invitert [deg]», og holdt deg rundt halsen under alle konsultasjonene. Ifølge deg hadde XXXXXX vært ekstremt utfordrende seksuelt sett, både når det gjaldt bekledning, atferd og opptreden. Du sa at dette selvfølgelig ikke hadde noen betydning, men at det hadde gjort at du ble emosjonelt engasjert i XXXXXX.

Du mente at det ikke var sant at forholdet hadde vart i flere år. Den seksuelle kontakten hadde vart XXXXXX.

Det at XXXXXX har beskrevet at XXXXXX følte forholdet var frivillig tvang for å få lege­erklæringer og medisiner, var ifølge deg løgn. XXXXXX hadde fått medisiner, men kun for sin sykdom. Du innrømmet imidlertid at du i cirka 1,5 år jevnlig hadde gitt XXXXXX penger til livsopphold, ved at du hadde overført penger til XXXXXX når XXXXXX ba om det. Hver gang du overførte penger til XXXXXX, hadde du sagt til XXXXXX at XXXXXX ikke skyldte deg noen ting, og at du ikke gjorde det for å få tjenester. Formelt hadde du vært den «sterke personen» i forholdet, men i virkeligheten hadde XXXXXX hatt makt over deg, og du følte at det var du som var blitt utnyttet. Etter nyttår i år hadde du sagt til XXXXXX at XXXXXX ikke kunne få mer penger siden du nå bare hadde XXXXXX din. Du tenkte at XXXXXX kanskje utnyttet deg så lenge det gikk, og at det nå var grunnlag for å «ta [deg]» og kanskje få erstatning eller oppreisning.

Du erkjente straffeskyld for misbruk av overmaktsforhold, ved at du har misbrukt din stilling som lege ved å ha samleie med XXXXXX. Du erkjente ikke straffeskyld for å ha gitt XXXXXX penger eller ytelser som legeerklæringer og medisiner som betaling for seksuelle tjenester.

Utdrag fra din uttalelse til Statens helsetilsyn av XXXXXX

Du erkjenner lovbrudd etter helsepersonelloven, og beklager på det sterkeste overfor helsemyndighetene. Du beklager også til dine nærmeste som har hatt tillit til deg gjennom et langt liv, for det moralske sviket lovbruddet innebærer.

Du skriver at du hadde det medisinske ansvaret lokalt knyttet til oppfølging av XXXXXX sin XXXXXX, og at du måtte XXXXXX til XXXXXX for at de kunne passe på XXXXXX. Du fulgte også opp XXXXXX sin XXXXXX. Grunnet prekær legemangel tok du imot XXXXXX, XXXXXX utover ettermiddagen, helt uten egenandel og uten å få refusjon fra HELFO. Før jul hadde du mottatt gaver og takk fra XXXXXX og XXXXXX familie for alt du hadde gjort for familien i XXXXXX.

I perioder var XXXXXX kontaktperson overfor deg på vegne av familien; XXXXXX ringte deg, og de fikk time på kort varsel. Familien til XXXXXX hadde XXXXXX, noe som gjorde at du i all hovedsak ikke skrev regning eller tok betalt fra de i familien som du visste hadde XXXXXX. XXXXXX betalte aldri for konsultasjoner eller legeerklæringer for seg selv eller for sine XXXXXX. Du skriver at XXXXXX hele tiden klaget over XXXXXX, og ba om penger til konkrete formål, som ny XXXXXX, etc. Du ga XXXXXX penger i perioden XXXXXX til XXXXXX, etter hvert XXXXXX til XXXXXX ganger i måneden, til sammen XXXXXX kroner. Du understreket hver gang at det var en gave og at XXXXX absolutt ikke skyldte deg noen ting. Det er derfor ikke riktig at pengene var betaling for seksuelle tjenester.

Du skriver at XXXXXX har en XXXXXX, og at XXXXXX vekket sterk empati og medfølelse hos deg. XXXXXX var blitt XXXXXX for XXXXXX både som XXXXXX og senere i XXXXXX. XXXXXX er XXXXXX, angivelig XXXXXX, har XXXXXX, og XXXXXX har XXXXXX helseproblemer.

Du innrømmer at du falt for XXXXXX. Forholdet deres utviklet seg fra cirka XXXXXX. Ifølge deg kom det til et punkt der XXXXXX ved en anledning i XXXXXX direkte inviterte til samleie med ordene: «Du kan få ta meg hvis du vil! Vil du?». Du skriver at du ikke mottok noen seksuelle tjenester fra XXXXXX utover samleie i XXXXXX og den XXXXXX. Det som har skjedd, har ifølge deg vært frivillig og etter XXXXXX forgodt­befinnende. Etter at dere hadde samleie den XXXXXX, begynte XXXXXX igjen å klage over økonomien. Denne gangen ga du ikke XXXXXX kortet. Du skriver at «XXXXXX forlot da kontoret og dro deretter til legevakt i annen kommune som sendte XXXXXX til politiet hvor XXXXXX anmeldte [deg] for å ha tatt imot sex som betaling for legeerklæringer».

Du ser på hendelsen som en katastrofe etter et XXXXXX år langt liv som lege. Umiddelbart etter XXXXXX ga du XXXXXX kommune beskjed om at du ikke var aktuell som allmennlege lenger, og du trakk deg umiddelbart fra ansvarsgruppen for XXXXXX til XXXXXX. XXXXXX. Du arbeider fortsatt i en liten stillingsbrøk som XXXXXX.

Dine uttalelser i XXXXXX

Du skriver i brev av XXXXXX at det er riktig at XXXXXX har vært din pasient, men at kontakten mellom dere i langt større grad har vært formidling av XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX og XXXXXX. Du tror knapt det har vært utvekslet en eneste tekstmelding som ikke har vært faglig relatert. Ikke på et eneste tidspunkt ga XXXXXX uttrykk for at noen del av kontakten mellom dere var uønsket, heller tvert imot. XXXXXX ga deg utallige godord for alt du hadde gjort.

Ifølge deg er en rekke av tingene XXXXXX har beskrevet om forholdet deres i politiavhør direkte løgn. Et eksempel på dette er beskrivelsen av manipulasjon i forbindelse med en gynekologisk undersøkelse. Noen seksuell manipulasjon i denne sammenheng har aldri skjedd, heller ikke overfor XXXXXX. I etterpåklokskapens lys ser du at du har vært utsatt for et «rått spill» over lang tid fra XXXXXX. Du skriver at da du ikke lenger hadde mulighet til å bistå XXXXXX økonomisk, gikk XXXXXX til politiet med en anmeldelse. Du opplever deg utnyttet emosjonelt, faglig og økonomisk av XXXXXX. Andre har fortalt deg at dette har XXXXXX gjort før. Du kommer aldri til å godta at du har utnyttet din stilling i denne saken, men er innforstått med at faktum likevel er i strid med helse­personelloven og et moralsk svik mot XXXXXX.

I brev av XXXXXX skriver din advokat XXXXXX at du på det sterkeste vil avvise at du har begått straffbare overgrep mot noen som har vært din pasient. Du er av den oppfatning at du på tidspunktet for det aktuelle seksuelle forholdet mellom deg og XXXXXX, ikke har hatt XXXXXX i noen særskilt form for behandling. Videre mener du at den seksuelle relasjonen har vært frivillig, og at du ikke har brukt tvang eller utnyttet XXXXXX. Din advokat skriver at det er heller du som har blitt utnyttet av XXXXXX, jf. blant annet pengeoverføringene som er foretatt.

Statens helsetilsyns vurdering

Statens helsetilsyn har på bakgrunn av opplysningene i saken vurdert om det er grunnlag for å tilbakekalle din autorisasjon som lege. Vilkårene for tilbakekall følger av helsepersonelloven § 57 første ledd, som lyder:

«Statens helsetilsyn kan kalle tilbake autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning dersom innehaveren er uegnet til å utøve sitt yrke forsvarlig på grunn av alvorlig sinnslidelse, psykisk eller fysisk svekkelse, langt fravær fra yrket, bruk av alkohol, narkotika eller midler med lignende virkning, grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd etter denne lov eller bestemmelser gitt i medhold av den, eller på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen.»

De sentrale vurderingstemaene er om du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege forsvarlig på grunn av «grov mangel på faglig innsikt», «uforsvarlig virksomhet» og/eller på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

En viktig bestemmelse i vurderingen av om du har utvist «uforsvarlig virksomhet» og/eller «grov mangel på faglig innsikt» er helsepersonelloven § 4 første ledd, som lyder:

«Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Saksforholdet vi legger til grunn

I saker der Statens helsetilsyn vurderer å tilbakekalle helsepersonells autorisasjon, har Statens helsetilsyn bevisbyrden. Dette innebærer at vi må sannsynliggjøre at vilkårene for tilbakekall er oppfylt før vi kan treffe vedtak. Alminnelig sannsynlighets­overvekt er som hovedregel tilstrekkelig. Det vil si at vi legger til grunn det saksforholdet vi mener er mest sannsynlig.

Beviskravet i tilsynssaken er ikke like strengt som beviskravene for å kunne idømme straff etter straffelovens bestemmelser. Vi understreker at straff og administrative reaksjoner er to uavhengige systemer med ulike formål, vurderingstema, skyldkrav og bevisregler. Utfallet av en straffesak er derfor ikke avgjørende for vår vurdering.

På bakgrunn av saksforholdet slik det fremgår ovenfor, legger Statens helsetilsyn til grunn at du har hatt et seksuelt forhold til din pasient XXXXXX. Du hadde tidligere vært XXXXXX fastlege, og på tidspunktet for hendelsen var du fastlege for XXXXXX. De siste årene tok du imot XXXXXX og flere av XXXXXX XXXXXX på legekontoret uten å ta betalt, ettersom du visste om familiens XXXXXX. Vi legger derfor til grunn at det forelå et lege-pasient-forhold mellom deg og XXXXXX.

Du og pasienten har gitt motstridende uttalelser om omfanget av det seksuelle forholdet. Du har erkjent å ha hatt samleie med XXXXXX to ganger, i XXXXXX og XXXXXX, og at du har hatt sterke følelser for XXXXXX. XXXXXX har uttalt at det seksuelle forholdet varte i rundt XXXXXX, og at dere hadde seksuell omgang på ditt legekontor flere ganger i uken. På dette punktet står det påstand mot påstand mellom deg og pasienten. Omfanget av det seksuelle forholdet er imidlertid ikke avgjørende for vår vurdering. Det er ikke omstridt at dere over tid hadde et seksuelt forhold, og at den seksuelle omgangen fant sted på ditt legekontor.

Vi legger videre til grunn at pasienten var sårbar og i en vanskelig livssituasjon, og at kontakten med deg har hatt en negativ effekt på XXXXXX. Vi viser til opplysningene om at pasienten ble mer aggressiv, isolerte seg, følte seg skitten, skamfull og som «en brikke og som en hore». Pasienten har i politiavhør selv gitt uttrykk for at du utnyttet avhengighetsforholdet XXXXXX hadde til deg.

Uforsvarlig virksomhet

Vurderingstemaet er om du, ved å innlede et seksuelt forhold til en pasient, må anses uegnet til å utøve ditt yrke som lege forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Det følger av forsvarlighetskravet at helsepersonell skal utøve sin virksomhet i tråd med faglige normer og lovbestemte krav for yrkesutøvelsen, jf. Ot.prp. nr. 13 (1998/99). Dette innebærer også et krav om å følge en etisk standard. Respekten for den enkelte pasients rettigheter, verdighet og integritet er et grunnleggende prinsipp for utøvelse av forsvarlig helsehjelp. I dette ligger blant annet en forpliktelse til å beskytte pasienten mot krenkende handlinger, handlinger som kan forverre pasientens situasjon, og å unngå relasjoner som kan føre til utnyttelse av pasienten. I forarbeidene til loven heter det blant annet at helsepersonell som innleder et privat intimt forhold til noen de har eller nettopp har hatt et pasientforhold til, også driver uforsvarlig virksomhet, og at dette kan være et utslag av grov mangel på faglig innsikt.

Et lege-pasient-forhold fører regelmessig til et ujevnt styrkeforhold mellom partene. Som lege må man være oppmerksom på at pasienten befinner seg i en situasjon der det forventes at han eller hun blottlegger sider ved seg selv som vanligvis er skjult for andre. Dette skaper en spesiell form for sårbarhet og avhengighet som legen ikke må nyttiggjøre seg til egne personlige formål. Som lege må man være forberedt på at pasienter av ulike grunner vil kunne utfordre ens integritet og vurderingsevne. Det er legens ubetingede ansvar å ha kunnskap om følelsesmessige reaksjoner, motstå fristelser og beskytte pasienten dersom det oppstår følelser som motvirker den profesjonelle relasjonen. En sammenblanding mellom profesjonelle og private relasjoner vil kunne være skadelig for pasienten.

Etter Statens helsetilsyns vurdering har du vist manglende rolleforståelse som lege gjennom å privatisere relasjonen til pasienten. Pasienten har selv uttrykt at XXXXXX følte XXXXXX var i et avhengighetsforhold til deg, at det hadde blitt mer kontakt og mas fra deg den siste tiden, og at XXXXXX ikke kunne si nei når det ble påkrevd seksuelle tjenester. Å misbruke sin stilling som helsepersonell til å skaffe seg seksuell omgang med en pasient er et grovt tillitsbrudd og et markant avvik fra gjeldende faglige og etiske krav og regler. Slike handlinger anses som et betydelig avvik fra kravet til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4 første ledd.

Statens helsetilsyn ser svært alvorlig på at du har misbrukt det avhengighetsforhold pasienten hadde til deg for å tilfredsstille egne seksuelle behov. At du over en periode på XXXXXX år ga pasienten rundt XXXXXX kroner har ytterligere forsterket avhengighets­forholdet, og er i seg selv kritikkverdige handlinger som illustrerer manglende rolleforståelse. Dette uavhengig av om pengene var en gave. Vi finner din handlemåte spesielt kritikkverdig sett i lys av at du var kjent med pasientens vanskelige fortid og livssituasjon.

Din atferd vitner om manglende evne til å sette egne grenser, manglende impulskontroll og om alvorlig sviktende dømmekraft. På denne bakgrunn har Statens helsetilsyn kommet til at du er uegnet til å utøve virksomhet som lege forsvarlig på grunn av «uforsvarlig virksomhet», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Grov mangel på faglig innsikt

Statens helsetilsyn har vurdert om du, ved å innlede et seksuelt forhold til en pasient, må anses uegnet til å utøve ditt yrke som lege forsvarlig på grunn av «grov mangel på faglig innsikt», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vilkåret om grov mangel på faglig innsikt vil være oppfylt når helsepersonell i vesentlig grad svikter på områder som anses som grunnleggende kompetanse. Vilkåret har også forbindelse med uforsvarlig virksomhet som er drøftet ovenfor, da den uforsvarlige virksomheten ofte vil være uttrykk for en underliggende grov mangel på faglig innsikt.

Statens helsetilsyn betrakter det som en alvorlig kompetansesvikt og et grovt tillitsbrudd dersom en lege innleder et seksuelt forhold med utgangspunkt i, eller i forlengelsen av, sin posisjon som lege. Nødvendigheten av klare grenser mellom det profesjonelle og det private er en del av helsepersonells basiskunnskap. Som lege forventes du å ha godt innarbeidede kunnskaper om, og holdninger til dette kravet. Vi viser her til § 7 i de etiske regler for leger, der det slås uttrykkelig fast at en lege ikke må innlede et seksuelt forhold til en person han/hun er lege for, og at pasientens eventuelle samtykke ikke fritar legen for ansvar.

Etter vår vurdering viste du sviktende faglig forståelse da kontakten med pasienten ble grenseoverskridende. Du gir også uttrykk for din manglende forståelse i brevet til Statens helsetilsyn av XXXXXX, hvor du skriver at du har vært utsatt for et «rått spill» over lang tid fra pasienten og at du opplever deg utnyttet emosjonelt, faglig og økonomisk. I uttalelsene dine er det lite refleksjoner om ulikevekt mellom dere, og du har vist svært liten innsikt i hvordan din atferd har vært egnet til å skade pasienten.

Å innlede et intimt forhold til en sårbar pasient som man er eller nettopp har vært lege for, avdekker etter vår vurdering en grunnleggende mangel på faglig innsikt og etisk standard hos en lege.

Statens helsetilsyn har på denne bakgrunn kommet til at du er uegnet til å utøve virksomhet som lege forsvarlig på grunn av «grov mangel på faglig innsikt», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Atferd uforenlig med yrkesutøvelsen

Statens helsetilsyn har videre vurdert om du, ved å innlede et seksuelt forhold til en pasient, må anses uegnet til å utøve ditt yrke som lege på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Helsepersonell er avhengig av stor grad av allmenn tillit, og det stilles strenge krav til helsepersonellet for å opprettholde denne tilliten. Helsepersonell skal opptre i samsvar med allment aksepterte etiske normer, og de skal ikke under noen omstendigheter utnytte sin stilling til å tilfredsstille egne behov, verken seksuelt eller på andre måter.

Med «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen» menes at helsepersonell etter en konkret vurdering kan anses uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av handlinger, i eller utenfor tjenesten, som medfører at allmennheten ikke lenger kan ha den nødvendige tillit til dem.

Gjennom den grenseoverskridende atferden og rollesammenblandingen som er avdekket, har du handlet på en måte som avviker sterkt fra det som er forventet av deg som lege. Å utnytte en pasient for å tilfredsstille egne seksuelle behov er et grovt tillitsbrudd, og representerer et grovt brudd på både samfunnets og yrkesetiske normer. Dine handlinger er egnet til å svekke tilliten til deg som lege, til helsepersonell og helse- og omsorgstjenesten generelt. I vår vurdering har vi også lagt vekt på at det ikke er tale om en enkeltstående hendelse, men om handlinger som har foregått over tid, og at kontakten har hatt negativ effekt på pasientens XXXXXX.

Statens helsetilsyn har derfor kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen», jf. helsepersonelloven § 57 første ledd.

Vurdering av om vi skal tilbakekalle din autorisasjon som lege

I vurderingen over kom vi til at vilkårene for å tilbakekalle din autorisasjon som lege er oppfylt, jf. helsepersonelloven § 57 første ledd. Vi må likevel foreta en samlet vurdering av om din autorisasjon skal tilbakekalles. Formålet med å tilbakekalle en autorisasjon er å bidra til å sikre kvalitet i og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Det er viktig at allmennheten har nødvendig tillit til helsepersonell og til helse- og omsorgstjenesten. Tilbakekall skal også beskytte nåværende og fremtidige pasienter mot helsepersonell dersom yrkesutøvelsen utgjør en risiko.

Statens helsetilsyn har vurdert om det er en forholdsmessig reaksjon å tilbakekalle din autorisasjon. Som lege har du en fagbakgrunn som skulle gjøre deg i stand til å reflektere over faglige og etiske aspekter i din samhandling med sårbare pasienter. Ved å utnytte din stilling til å skaffe deg seksuell omgang med en pasient, har du vist en sterkt svekket profesjonell vurderingsevne, og en manglende forståelse for ditt ansvar og din rolle som helsepersonell. Etter vår vurdering er bruddene på helsepersonelloven så alvorlige at det ikke er tilstrekkelig å reagere med en mindre streng reaksjon.

Statens helsetilsyn finner at hensynet til pasientsikkerhet, den allmenne tillit og hensynet til kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten må veie tyngre enn hensynet til deg som helsepersonell. Vi har derfor kommet til at det er nødvendig å tilbakekalle din autorisasjon.

Vedtak

Statens helsetilsyn tilbakekaller din autorisasjon som lege i medhold av helse­personelloven § 57 første ledd. Vi har kommet til at du er uegnet til å utøve ditt yrke som lege forsvarlig på grunn av «grov mangel på faglig innsikt», «uforsvarlig virksomhet» og på grunn av «atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen».

Dette betyr at du ikke lenger kan arbeide eller titulere deg som lege og spesialist i samfunnsmedisin.

Vi sender informasjon om vedtaket til aktuelle instanser, se vedlagte kopi. Vedlagt følger også rundskrivet IK-2/2017 «Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som har gitt frivillig avkall på den».

Klagerett

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre – 3 – uker fra du mottar dette brevet. Vi viser til vedlagte informasjonsskriv som har nærmere opplysninger om reglene for klage.

En eventuell klage sender du til Statens helsetilsyn. Det er Statens helsepersonell­nemnd som er klageinstans, jf. helsepersonelloven § 68 andre ledd.  

Med hilsen

XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

Brevet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift

Vedlegg:
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

Kopi til:
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX


Lenker om tilsynssaker

Avgjørelser i enkeltsaker om svikt – søkeside

Enkeltsaker om svikt hos helsepersonell eller virksomhet i helse- og omsorgstjenesten (tilsynssaker), også varselsaker (§ 3-3 a)

Les mer om tilsynssaker

Les mer om klager og rettigheter i forhold til tilsynssaker