Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Dødsfall etter behandling av pasient med sepsis ved Akershus universitetssykehus HF. Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse 2017 (pdf)

Se også
Svikt i behandlingen av akutt syk ung mann i akuttmottaket – brudd på helselovgivningen Nyhet 2.5.2017


Lenker om varsel om alvorlige hendelser 

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser 

Undersøkelsesenheten – varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten