Helsetilsynet

Unntatt fra offentlighet i henhold til offentlighetsloven § 13, jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1

Transfusjon av uforlikelig blod ved Kongsberg sykehus. Tilsynsrapport etter alvorlig hendelse. (pdf) 

Se også

Pasient fikk overført blod av feil type – ikke forsvarlig helsehjelp
Nyhet 8.1.2018


Lenker om varsel om alvorlige hendelser

Søkeside for avgjørelser i tilsynssaker og rapporter etter varsel om alvorlige hendelser 

Undersøkelsesenheten – varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten