Helsetilsynet

Stikkprøveundersøkelse av diagnostisering av personer med utviklingshemming. Brev fra helsetilsynet til utvalgte kommuner 20.2.2019

Resultata etter gjennomgangen av «Tolga-saka». Nyhet, Fylkesmannen i Vestland, med lenke til fellesrapport fra Fylkesmannen i Vestland, Statens sivilrettsforvaltning og Statens helsetilsyn 11.2.2019 m.fl.

Resultatene etter gjennomgang av «Tolga-saken». Nyhet Statens helsetilsyn 11.2.2019

Resultatene etter gjennomgang av «Tolga-saken». Rapport fra Statens sivilrettsforvaltning

Statens helsetilsyns gjennomgang av diagnostiseringen av tre brødre fra Tolga. (pdf) Rapport fra Helsetilsynet 11.2.2019

Gjennomgang av Fylkesmannens saksbehandling i tilsynssak (pdf) Brev fra Statens helsetilsyn til Fylkesmannen i Hedmark 11.2.2019

Oppfølging etter «Tolga-saken». – stikkprøveundersøkelse i kommunene Nyhet fra Statens helsetilsyn 21.12.2018

Oppfølging etter «Tolga-saken». Nyhet fra Statens helsetilsyn 26.10.2018

Mandat for gjennomgang av «Tolga-saka». Nyhet fra Statens helsetilsyn 26.10.2018