Hopp til hovedinnhold

Formålet med tilsyn er å bidra til pasientsikkerhet, kvalitet og tillit til helse- og omsorgstjenesten. Formålet med varselordningen er at de alvorligste hendelsene skal varsles slik at tilsynsmyndighetene kan bidra til at uforsvarlige forhold identifiseres raskere, rettes opp og bidrar til bedre pasientsikkerhet.

Dersom vi vurderer at det ikke er nødvendig eller aktuelt med tilsynsmessig oppfølging fra Statens helsetilsyn, kan vi oversende varslet til statsforvalteren til vurdering. Dette gjelder særlig varsler hvor vi har mistanke om uforsvarlige forhold, svikt eller pågående pasientsikkerhetsrisiko. Sett i lys av formålet med tilsyn så bør disse sakene følges opp videre.

Statsforvalteren vurderer opplysningene i saken på nytt, gjerne sett i sammenheng med annen kunnskap de har om virksomheten eller helsepersonellet. Varsler fra pasienter, brukere og pårørende, som oversendes statsforvalteren, bør som hovedregel følges opp.