Njuike váldosisdollui

Máŋggabealat dikšundoaibma ja duođalaš buozanvuođat ja roasmmohuvvamat addet stuorát riskka dasa ahte komplikašuvnnat sáhttet čuožžilit, ja dasa ahte sávakeahtes dáhpáhusat sáhttet dáhpáhuvvat.

Stáhta dearvvašvuođageahču Guorahallanovttadat lea ožžon ja gieđahallan 501 dieđiheami 2015:s. Dan rájes go ortnet bođii 2010:s leat dieđiheamit lassánan dássedit.

Dát raporta lea Stáhta dearvvašvuođageahču jahkásaš almmuhus ja lea oassin dan barggus mii Guorahallanovttadagas lea, namalassii erenoamážit geahččat maid sáhttá oahppat maŋemus jagiid čuovvolandoaimmaid olis. Das leat artihkkalat mat speadjalastet iešguđetge beliid Guorahallanovttadaga doaimmain ja vásáhusain dieđihanortnega dáfus. Raporttas leat maid logut ja fáktadieđut main oaidná movt dieđiheamit juohkásit dearvvašvuođadoaimmahagaid mielde, makkár dáhpáhusat leat leamaš ja movt Guorahallanovttadat lea čuovvolan bearráigeahččoášši. Mii leat maiddái bovden olggobeali čálliid searvat vai earáid go dušše min iežamet jietna gullo.