Denne rapporten beskriver meldinger om uønskede hendelser som har skjedd pasienter under behandling i psykisk helsevern, og som har vært rapportert til tilsynsmyndigheten i tidsperioden 2001-2009:

  • Nesten en femdel av alle meldinger om uønskede hendelser er fra psykisk helsevern. Av 16 457 meldinger om uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten som ble rapportert til tilsynsmyndigheten og registrert i Meldesentralen i tidsperioden 2001-2009, var 2 886 (18 prosent) fra psykisk helsevern.
  • To tredeler av meldingene fra psykisk helsevern gjelder selvpåførte skader: selvmord, selvmordsforsøk, overdoser og selvskading. Antall meldinger om selvmord har økt fra 31 i 2001 til 118 i 2009. Dette tyder på at psykisk helsevern er blitt bedre til å melde tilfeller av selvmord.
  • En tredel av meldingene fra psykisk helsevern gjelder skader som ikke er selvpåførte. Disse er tilfeller av blant annet legemiddelfeil, vold, fall og uønskede hendelser relatert til somatiske sykdommer.
  • Nesten halvparten (45 prosent) av meldingene fra psykisk helsevern (2008-2009) gjelder unaturlig dødsfall. De fleste meldingene om unaturlig dødsfall gjelder tilfeller av selvmord eller overdose.
  • Litt over halvparten av meldingene gjelder kvinnelige pasienter. To tredeler av meldingene gjelder pasienter som er mellom 16 og 44 år gamle.

Last ned rapporten (pdf) 
Summary in English
Čoahkkáigeassu

Gå til toppen