Helsetilsynet

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mulig grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetning og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn blir oppfordra til å søkje stillingane. Statens helsetilsyn er IA-bedrift. 

Legg inn / oppdater CV

Statens helsetilsyn lyser ut alle stillingar på Finn.no, Nav.no, LinkedIn, Facebook og Instagram. I tillegg blir alle ledige stillingar lyst ut på denne sida.

Ledige stillinger ved fylkesmannsembetene kunngjøres på jobbnorge.no

Ledig stilling / Ledige stillinger / Mulig å søke elektronisk

Ledige stillinger Statens helsetilsyn
Referanse Stilling Søknadsfrist
2020/21 Seniorrådgiver (fast) - barnevern 11.11.2020
2020/20 Rådgiver/seniorrådgiver (vikariat) - jurist 11.11.2020
2020/18 Fagdirektør - samfunnskontakt 1.11.2020