Helsetilsynet

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mulig grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetning og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn blir oppfordra til å søkje stillingane. Statens helsetilsyn er IA-bedrift. 

Legg inn / oppdater CV

Statens helsetilsyn lyser ut alle stillingar på Finn.no, Nav.no,  LinkedIn, Facebook og Instagram. I tillegg blir alle ledige stillingar lyst ut på denne sida.

Ledige stillinger ved fylkesmannsembetene kunngjøres på jobbnorge.no

Ledig stilling / Ledige stillinger / Mulig å søke elektronisk

Ledige stillinger Statens helsetilsyn
Referanse Stilling Søknadsfrist
2020/09 Rådgivere/seniorrådgivere – jurister 11.6.20
2020/10 Fast stilling som konsulent – jusstudent (deltid 40%) 2.6.2020
2020/6 Fast stilling som seniorrådgiver – lege – IKT-tilsyn 1.6.2020
2020/5 Fast stilling som seniorrådgiver – jurist – IKT-tilsyn 1.6.2020
2020/4 Fast stilling som seniorrådgiver – sykepleier – IKT-tilsyn 1.6.2020
2020/2 Fast stilling som seniorrådgiver – IKT-tilsyn 1.6.2020