Gå til innhold

  • Nyheter
  • Sist publisert

Nyheter

Tilsynsmelding 2017 er klar

Kor har det svikta? Kor alvorleg er det? Kven har ansvaret for å rette opp feila? No kan du få svaret i Tilsynsmelding 2017. I år kan de mellom ann... 06.03.2018

Pasienter fikk ikke antibiotikabehandling innen anbefalt tid. Pasientsikkerheten var ikke godt nok ivaretatt

Fylkesmennene har i et landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten undersøkt om pasienter med sepsis (blodforgiftning) har fått forsvarlig... 01.03.2018

Søkefeil på helsetilsynet.no

Det er for tiden problemer med søk på Helsetilsynets nettsted. Vanlig søk og søk etter tilsynsrapporter og tilsynssaker virker ikke slik de skal.... 21.02.2018

Nyheitsarkiv

Sist publisert

Vestre Viken HF spesialisthelsetjenester til pasienter med psykisk ...

Gå til innhold. ... 15.03.2018

39 sykepleiere tatt for pilletyveri – mistet autorisasjonen ...

Gå til innhold. Til forsiden. Til forsiden; FAQ/OSS; Om tilsynsmyndigheitene;
Kontakt; Abonnement RSS; Presse; Ledige stillinger. Skriv ... 14.03.2018

Hjerteinfarkt ikke fulgt opp forsvarlig på legevakt – pasient ...

Gå til innhold. ... 14.03.2018

Se 100 sist publiserte

Fokusikon

I fokus

Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a lyder:

For å sikre tilsynsmessig oppfølging skal helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak straks varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn behandler varslene. Det kommer 4–500 varsler hvert år, av disse om lag halvparten fra psykisk helsevern. Enkelte av varslene fører til stedlig tilsyn, der Statens helsetilsyn besøker virksomheten. Alle rapportene etter stedlig tilsyn publiseres fra 2015 her på hjemmesiden.

Undersøkelsesenheten – varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Hovedmeny for varselordningen, med statistikk, publikasjoner, saksbehandlingen, lenker til avsluttede saker m.m.

Slik varsler virksomhetene. Praktisk informasjon for virksomhetene.

Fokusikon

Rettigheter og klager

Barneverninstitusjoner

Vi vil gjerne treffe deg. Om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner. Brosjyre. Bokmål / Nynorsk (Pdf) 

Vi vil gjerne treffe deg. Brosjyre om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner (Pdf)

Klage?

Rettigheter klager helse- og omsorgstjenester

Får du ikke hjelpen eller tjenestene du har krav på, eller får du en annen type hjelp enn du selv mener du trenger? Mener du at kvaliteten på hjelpen er dårlig? En slik misnøye kan du ta opp med personellet du er i kontakt med, eller du kan klage til fylkesmannen.

Rettigheter og klageordninger er beskrevet i egne menyer for

I tillegg en egen samling nettsteder for pasient- og brukerrettigheter og klageordninger.