Gå til innhold

  • Nyheter
  • Sist publisert

Nyheter

Helsestasjonen: Hjelp i rett tid

Ny rapport oppsummerer landsomfattende tilsyn med helsestasjoner i 2013. 07.04.2014

Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser …… kunne det skjedd hos oss?

Rapporten inneholder eksempler og erfaringer fra årene 2010 -2013 fra Undersøkelsesenhetens arbeid med varsler om alvorlige hendelser i... 31.03.2014

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Statens helsetilsyn har oppsummert kunnskap fra tilsynserfaringer, statistikk, forskning og utredning for å belyse temaet. Helsepersonell har en... 28.03.2014

Begrensete autorisasjoner og advarsel i omskjæringssak

Statens helsetilsyn har behandlet to tilsynssaker i forbindelse med komplikasjoner etter omskjæring foretatt ved et allmennlegekontor i Oslo. I apr... 18.03.2014

Nyheitsarkiv

Fokusikon

I fokus

Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a lyder:

For å sikre tilsynsmessig oppfølging skal helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak straks varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Med straks menes at varselet må sendes snarest, og senest påfølgende dag. Varsel sendes som e-post til varsel@helsetilsynet.no hvor det oppgis navn på helseforetaket og kontaktperson med direkte telefonnummer.

Svikt i samhandling, kommunikasjon og kompetanse i alvorlige hendelser …… kunne det skjedd hos oss? Nyhet om Rapport fra Helsetilsynet 3/2014 31.3.2014.

Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten Hovedmeny.

Mottatte og håndterte varsler – statistikk over alle varsler 2010 – 2014 (pdf) 31.3.2014.

Fokusikon

Rettigheter og klager

Klage?

Får du ikke hjelpen eller tjenestene du har krav på, eller får du en annen type hjelp enn du selv mener du trenger? Mener du at kvaliteten på hjelpen er dårlig? En slik misnøye kan du ta opp med personellet du er i kontakt med, eller du kan klage til  Fylkesmannen.

De ulike klageordningene innenfor helse- og omsorgstjenestene er i menyen: Rettigheter og klager - Helse- og omsorgstjenester og helsepersonell.

Er du uenig i vedtak gjort av barneverntjenesten? Informasjon om klageordningene innenfor barneverntjenester i: Rettigheter og klager - Barneverntjenester.

Får du ikke slik hjelp fra sosialtjenesten som du mener du har krav på? Informasjon om klageordningene i Sosiale tjenester i Nav finner du i: Rettigheter og klager - Sosiale tjenester i Nav.