Gå til innhold

Innhold

Rettigheter og klager

Disse menyene inneholder korte tekster om rettighetene befolkningen har til å få sosiale tjenester, barneverntjenester og helse- og omsorgstjenester, og om hvordan du kan klage når rettighetene ikke blir oppfylt.

Fylkesmannen er klageinstans for de fleste av disse rettighetene.

Menyene er skrevet for befolkningen, og for de som arbeider i tjenestene og har ansvar for at befolkningen får sine rettigheter oppfylt.

Barnevernet

Barnevernloven omfatter både kommunens barneverntjeneste, barneverninstitusjoner, omsorgssentre for mindreårige og sentre for foreldre og barn.  

Sosiale tjenester

Sosialtjenesteloven gir rettigheter til å motta sosiale tjenester. Dette er kommunale tjenester som ytes fra Nav-kontorene, og omfatter opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad til livsopphold, midlertidig botilbud, kvalifiseringsprogram og individuell plan.

Helse- og omsorgstjenester

Menyen omfatter både kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester og private helsetjenester. 

Klage på helsepersonell og/eller på helse- og omsorgstjenesten

Hvis du mener at du er blitt feilbehandlet, eller det av andre grunner kan være grunn til å kritisere helsepersonells opptreden i forbindelse med ditt møte med helse- og omsorgstjenester, kan du be fylkesmannen i ditt fylke om å vurdere dette. 

Nettsteder om rettigheter og klager

Denne menyen inneholder lenker til statlige organer, organisasjoner og andre nettsteder med informasjon om rettigheter og om klageordningene som gjelder sosiale tjenester, barnevern- og helse- og omorgstjenester.

Gå til toppen