Pressekontakt
Leiinga i Statens helsetilsyn
Avdelingsdirektørar
Se også

Pressekontakt

Vi tilrår alle journalistar som ønskjer intervjuavtalar og bakgrunnsinformasjon om å ta kontakt via pressetelefonen 95 88 72 21. Arbeidstid i Statens helsetilsyn er kl. 8.00 – 15.45 (sommartid frå 15. mai – 15. september er kl. 8.00 – 15.00). Kommunikasjonsdirektør i Statens helsetilsyn er Nina Vedholm, telefon 21 52 99 66, e-post: nve@helsetilsynet.no

Offentlighet og innsyn – bestilling av dokument fra Statens helsetilsyn

Spørsmål om saker som blir behandla av fylkesmennene skal svarast på av rett embete.
Kontaktinformasjon fylkesmennene

Leiinga i Statens helsetilsyn

Leiinga i Statens helsetilsyn består av direktør Jan Fredrik Andresen, assisterande direktør Jo Kittelsen og assisterande direktør Heidi Merete Rudi. Nina Vedholm er kommunikasjonsdirektør og Anders Haugland er juridisk direktør.

(klikk på bileta for versjonar i høg oppløysing)

 

Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn

Direktør Jan Fredrik Andresen
e-post: jfa@helsetilsynet.no

Flere bilder av Jan Fredrik Andresen for pressebruk.
CV Jan Fredrik Andresen
The picture above is free for any use under  GNU Free Documentation License.

 

 

ass. direktør Jo Kittelsen

ass. direktør Jo Kittelsen
jk@helsetilsynet.no
CV Jo Kittelsen

The picture above is free for any use under
GNU Free Documentation License.

 

fungerende ass. direktør Heidi M. Rudi

ass. direktør Heidi Merete Rudi
hmr@helsetilsynet.no

The picture above is free for any use under
GNU Free Documentation License.

 

juridisk direktør Anders Haugland

juridisk direktør Anders Haugland
alh@helsetilsynet.no
CV Anders Haugland

The picture above is free for any use under
GNU Free Documentation License.

 

kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm

kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm
nve@helsetilsynet.no

The picture above is free for any use under
GNU Free Documentation License.

Leiargruppa i Statens helsetilsyn består av leiinga, kommunikasjonsdirektør, juridisk direktør og dei fem avdelingsdirektørane.

Organisasjonskart for Statens helsetilsyn

Avdelingsdirektørar

Børge Tomter, avdelingsdirektør, avdeling for barnevern og sosiale tenester (avd. 1), Anne Myhr, avdeling for kommunale helse- og omsorgstenester (avd. 2), Ragnar Hermstad, avdeling for spesialisthelsetenester (avd. 3), Brynhild Braut, undersøkingseininga (avd. 4), Kirsti Hellesylt administrasjonsavdelinga (avd. 5).

(klikk på bildene for versjoner i høy oppløsning)

Ledelsen i Statens helsetilsyn
avdelingsdirektør Børge Tomter

avdelingsdirektør Børge Tomter (avd. 1)
e-post:bto@helsetilsynet.no

The picture above is free for any use under
GNU Free Documentation License.

 

avdelingsdirektør Anne Myhr

avdelingsdirektør Anne Myhr (avd. 2)
e-post:amy@helsetilsynet.no
CV Anne Myhr

The picture above is free for any use under
GNU Free Documentation License.

 

avdelingsdirektør Ragnar Hermstad

avdelingsdirektør 
Ragnar Hermstad (avd. 3)
e-post: rah@helsetilsynet.no

 

The picture above is free for any use under
GNU Free Documentation License.

Fung. avdelingsdirektør Brynhild Braut

avdelingsdirektør 
Brynhild Braut (avd. 4)
e-post: brb@helsetilsynet.no

The picture above is free for any use under
GNU Free Documentation License.

 

Bilde av Kirsti Hellesylt

avdelingsdirektør Kirsti Hellesylt (avd. 5)
e-post: khe@helsetilsynet.no

 

The picture above is free for any use under
GNU Free Documentation License.

 

Se også

Gå til toppen