Helsetilsynet

2020

En reform for endring?

IKT-tilsyn [foredrag]

Hva gjør du hvis du ikke får tilgang til elektronisk pasientjournal? [intervju med Børge Tomter]

Inspecting teams’ and organisations’ expectations regarding external inspections in health care: a qualitative study

Mediators of change in healthcare organisations subject to external assessment: a systematic review with narrative synthesis

How common is substandard obstetric care in adverse events of birth asphyxia, shoulder dystocia and postpartum hemorrhage? Findings from an external inspection of Norwegian maternity units

Exploring links between resilience and the macro-level development of healthcare regulation – a Norwegian case study

Henvendelser til psykiatrisk legevakt i første fase av covid-19-pandemien

Hvordan står det til med smittevernet i hjemmetjenesten? [intervju med Siri Bækkevold]

Mange får tilbake autorisasjon etter rusbruk – men det stilles strenge krav [intervju med Anne Myhr]

Svikter faglige retningslinjer [intervju med Jan Fredrik Andresen]

Kan vi redde flere liv? [kronikk]

Når formålet er å fremme pasientsikkerhet og kvalitet [foredrag]

En avgrensing av Nye metoder bør vurderes

Varselordningen - om uønskede hendelser med svært alvorlig utfall

Sykepleiere er redde for å gjøre feil under koronapandemien [intervju med Jan Fredrik Andresen]

49 sykepleiere mistet autorisasjonen i 2019 [intervju med Heidi Merete Rudi]

How can task shifting put patient safety at risk? A qualitative study of experiences among general practitioners in Norway

Early diagnosis of sepsis in emergency departments, time to treatment, and association with mortality: An observational study