Helsetilsynet

I 2016 ble det truffet avgjørelser i 620 klagesaker. Av disse var 126 klager på barneverntjenesten i kommunene, mens 604 gjaldt klager på tvang og begrensning av rettigheter i barneverninstitusjoner.

I 2016 fikk 44% av klagere medhold i klager på tiltak eller mangel på tiltak fra barneverntjenesten. Blant dem som klaget på bruk av tvang og begrensning av rettigheter i barneverninstitusjoner, fikk 21% medhold.