Helsetilsynet

Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Koronapandemien

Publikasjoner om koronapandemien er samlet helt nederst i artikkelen.

 Illustrasjon - ny litteratur, spesialisthelsetjenester og helse- og omsorgstjenester Helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester

- Jeg skulle hatt BUP i en koffert: en psykisk helsetjeneste tilpasset barn og unges behov
Oslo: Barneombudet, 2020
Lenke til dokumentet

Akuttpsykiatrisk håndbok/ Tore Tveitstul og Siv Elin Pignatiello ; figurer: David Keeping
Oslo: Gyldendal, 2020

Geriatrisk sykepleie : god omsorg til den gamle pasienten/ Marit Kirkevold, Kari Brodtkorb og Anette Hylen Ranhoff (red.)
Oslo: Gyldendal, 2020

Brukermedvirkning i helsetjenesten – realitet og retorikk
Oslo: Det norske medicinske selskab, 2020
Lenke til dokumentet 

SAM-AKS III i hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester - Evalueringsrapport/ Nina Beate Andfossen
Gjøvik: Senter for omsorgsforskning Øst, 2020
Lenke til dokumentet 

Tilstandskartlegging 2019: Ulobas dokumentasjonsrapport om BPA og andre former for personlig assistanse for funksjonshemmede
Oslo: Uloba – Independent Living Norge, 2020
Lenke til dokumentet 

Safe clinical practice for patients hospitalised in mental healthcare during a suicidal crisis/ Siv Hilde Berg
Oslo: University of Stavanger, 2020
Lenke til dokumentet 

– Om planen hadde blitt fulgt, tror jeg den ville vært nyttig: pasienters og pårørendes erfaringer med individuell plan (IP). Nettundersøkelse høsten 2020/ Arnhild Lauveng, Eskil Skjeldal
Oslo: Senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, 2020
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, barnevern Barn, barnevern

Bruk av tvang og grensesetting i barnevernsinstitusjoner og fosterhjem: en systematisk kartleggingsoversikt
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2020
Lenke til dokumentet

Barnevernledere svarer: en rapport basert på barnevernledernes vurderinger av egne tjenester
Oslo: SOS barnebyer, 2020
Lenke til dokumentet 

Exploring boundaries of legitimate state intervention: adoption as a child protection measure in Norway and the United States/ Øyvind Samnøy Tefre
Bergen: University of Bergen, 2020
Lenke til dokumentet

Riksrevisjonens undersøking av om statlege barnevernsmyndigheiter sikrar det beste for barn i barnevernsinstitusjonar
Oslo: Riksrevisionen, 2020
Lenke til dokumentet 

Akutt – for hvem? Akuttarbeid i kommunalt barnevern/ Anita Skårstad Storhaug [... et al]
Trondheim: NTNU Institutt for sosialt arbeid : NORCE, 2020
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Sosiale tjenester

Involveringsprosjektet i Nav: sluttrapport, prosjektperiode 2016-2018/ Hildegunn Estensen
Bodø: Fylkesmannen i Nordland, 2020 (?)
Lenke til dokumentet 

Tid for aktivering: evaluering av forsterket ungdomsinnsats i NAV/ Anne Hege Strand [... et al]
Oslo: Fafo, 2020
Lenke til dokumentet 

Etikk til refleksjon og handling i sosialt arbeid/ Solveig Botnen Eide og Berit Skorstad
Oslo: Gyldendal, 2020

Håndbog i lovende praksis
København: Socialstyrelsen (Danmark), 2020
Lenke til dokumentet

Evaluering av forsøk med varig tilrettelagt arbeid i kommunal regi
Oslo: Telemarksforskning, 2020
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon - ny litteratur, tverrfaglig, diverse Tverrfaglig, jus, annet

Inn i sakens prosa/ Marte Blikstad-Balas og Johan L. Tønnesson
Oslo: Universitetsforlaget, 2020

Formidling som funker : din guide til gode presentasjoner/ Vibeke Holtskog
Oslo: Universitetsforlaget, 2018

Terningen er rund: bedømmingspsykologi i tretten kapitler/ Karl Halvor Teigen
[Oslo]: Cappelen Damm akademisk, 2017

Ungdata 2020 : nasjonale resultater
Oslo: NOVA. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, 2020
Lenke til dokumentet 

Digital etikk : big data, algoritmer og kunstig intelligens/ Leonora Onarheim Bergsjø, Håkon Bergsjø
Oslo: Universitetsforlaget, 2019

Oslo – og byens helse
Oslo: Det norske medisinske selskab, 2020
Lenke til dokumentet 

Dagar til å leva, og dagar til å døy ...
Oslo: Det norske medisinske selskab, 2020
Lenke til dokumentet

Kontekstkompetanse
Oslo: Det norske medicinske selskab, 2020
Lenke til dokumentet 

Sammenhenger
Oslo: Det norske medicinske selskab, 2020
Lenke til dokumentet 

Maritim medisinsk historie sett fra Norge
Oslo: Det norske medisinske selskab, 2020
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon Tilsynserfaringer, kvalitetsutvikling, pasientsikkerhetTilsynserfaringer, kvalitetsutvikling, pasientsikkerhet

System governance towards improved patient safety: key functions, approaches and pathways to implementation/ Ane Auraaen, Kristin Saar, Niek Klazinga
Paris: OECD, 2020
Lenke til dokumentet

Patientsikkerhed og telemedicin : de første erfaringer med utilsigtede hændelser ved brug af telemedicin i Danmark
København: Dansk Selskab for Patientsikkerhed, 2020
Lenke til dokumentet 

The field guide to human error investigation/ Sidney Dekker
New York: Routledge, 2017

På väg mot en bättre tillsyn? En studie av den statliga tillsynens utveckling
Stockholm: Statskontoret, 2020
Lenke til dokumentet 

Risikobasert tilsyn i de nordiske arbeidstilsynene/ Øyvind Dahl ... et al.
København: Nordisk Ministerråd, 2018
Lenke til dokumentet 

Illustrasjon koronapandemienKoronapandemien

Sikkerhed for sundhedspersoner er sikkerhed for patienter: en vidensopsamling om erfaringer fra COVID-19
København: Styrelsen for Patientsikkerhed, 2020
Lenke til dokumentet 

Covid-19 – Konsekvenser for funksjonshemmede og kronisk syke
Oslo: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon FFO, 2020
Lenke til dokumentet 

Pandemic patient experience: UK patient experience of health, care and other support during the Covid-19 pandemic
Harrow: The Patients Association, 2020
Lenke til dokumentet

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter koronaen : rapport til Pensjonistforbundet august 2020/ Steinar Barstad
S.l.: s.no, 2020
Lenke til dokumentet 

Urbanization and preparedness for outbreaks with high-impact respiratory pathogens/ Hinta Meijerink
Oslo: Folkehelseinstituttet (FHI), 2020
Lenke til dokumentet 

Beredskap og håndtering av koronautbruddet: erfaringsoppsummering barnevern, skole og sykehjem
Oslo: Kommunerevisjonen, 2020
Lenke til dokumentet

Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19-pandemien: statusrapport 8
Oslo: Bufdir, 2020
Lenke til dokumentet