Njuike váldosisdollui

Almmuhuvvon raporttas coahkkáigeassá Stáhta dearvvašvuodageahccu gávnnahemiid ja vásáhusaid suohkanlaš dikšun- ja fuolahusdoaimmaid geahcus 2003-2004. Geahcu gávnnahemiid ja vásáhusaid viiddis árvvoštallama ja guorahallama bokte dáhttu Dearvvašvuodageahccu leat mielde válddahallame osiid suohkanlaš sosiála- ja dearvvašvuodabálvalusas, ja fuomášuhttit vejolaš rašes beliid, namalassii gokko sáhttá leat várra ahte bálvalus ii deavdde mearriduvvon lágaid ja njuolggadusaid gáibádusaid.

Raporta lea njealji oasis:

  • I. oasis leat odda analysat maid dutkaninstituhtta NOVA lea cadahan Stáhta Dearvvašvuodageahcu ovddas (eai almmuhuvvon ovdal). Analysa lea cadahuvvon cohkkejuvvon materiála vuodul našovnnalaš iskkadeamis ”Dikšun- ja fuolahusbálvalus suohkaniin, bálvalusaid vuostáváldit, veahkkedárbbut ja fálaldagat”, ja dieduid vuodul cohkkejuvvon NOVA galledemiin suohkaniin iežas dárogillii namuhuvvon LAG-studias (LAG – Livsløp, aldring og generasjon, sámegillii: Eallingeardi, boarásmuvvan ja buolva)
  • II. oasis lea Dearvvašvuodageahccu árvvoštallan NOVA analysaid bohtosiid.
  • III. oasis leat ovttastuvvon 2003 ja 2004 eará gávnnaheamit ja vásáhusat mat gusket suohkanlaš dikšun- ja fuolahusbálvalusaid dási árvvoštallamii
  • IV. oasis lea raportta I–III osiid gávnnahemiid ja vásáhusaid coahkkáigeassu ja árvvoštallan, ja guoská suohkanlaš beliide dikšun- ja fuolahusbálvalusas mat geahccoeiseváldiid mielas sáhttet leat rašit ja gokko sáhttet cuožžilit váilevuodat.

Raporta lea oassin Dearvvašvuodageahcu doaimmas mii sisttisdoallá surggiid bearráigeahccamii. Surggiid bearráigeahccan lea geahccu váldoáššiid perspektiivvas ja lea bearráigeahccama ulbmiliin dieduid háhkan sosiála- ja dearvvašvuodabálvalusaid birra, ja daid systemahtiseret ja dulkot.