Tegning utført av Siri Dokken
Tegning: Siri Dokken

Helsetilsynet fører tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene

Tilsynsmeldingen

Tilsynsmeldingen er Statens helsetilsyns hovedpublikasjon. Frem til 2020 ble den utgitt som en årlig publikasjon, men fra 2021 vil dette være en løpende publikasjon.

Tilsynsmeldingen

Tilsynssaker

Tilsynssaker

Se alle avgjørelser i enkeltsaker om svikt

Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter

Se alle tilsynsrapporter

Annet

100 siste under annet