Gå til innhold

  • Nyheter
  • Sist publisert

Nyheter

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2015

Det var 145 helsepersonell som mistet til sammen 160 autorisasjoner i 2015, noe som er 23 flere autorisasjonstap enn året før. Årsakene til at... 08.02.2016

Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Statens helsetilsyn er i sin høringsuttalelse til forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten positiv til at gjeldende forskrift om... 02.02.2016

Rettigheter og klager – sosiale tjenester på helsetilsynet.no er nå revidert

Disse sidene har fått en ny oppdatert meny. Det er lagt vekt på at sidene skal være lett tilgjengelige, oversiktlige og ha et klart og enkelt språk... 29.01.2016

Satsingsområder: Brukerinvolvering og utvikling av et virkningsfullt tilsyn

Statens helsetilsyn har fått ny strategisk plan for årene 2015–2019. Strategien skal være retningsgivende for alle aktiviteter og tiltak i de ulike... 12.01.2016

Nyheitsarkiv

Fokusikon

I fokus

Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a lyder:

For å sikre tilsynsmessig oppfølging skal helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak straks varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn behandler varslene. Det kommer 4–500 varsler hvert år, av disse om lag halvparten fra psykisk helsevern. Enkelte av varslene fører til stedlig tilsyn, der Statens helsetilsyn besøker virksomheten. Alle rapportene etter stedlig tilsyn publiseres fra 2015 her på hjemmesiden.

Undersøkelsesenheten – varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Hovedmeny for varselordningen, med statistikk, publikasjoner, saksbehandlingen, lenker til avsluttede saker m.m.

Slik varsler virksomhetene. Praktisk informasjon for virksomhetene.

Fokusikon

Rettigheter og klager

Barneverninstitusjoner

Vi vil gjerne treffe deg. Om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner. Brosjyre. Bokmål / Nynorsk (Pdf) 

Vi vil gjerne treffe deg. Brosjyre om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner (Pdf)

Klage?

Rettigheter klager helse- og omsorgstjenester

Får du ikke hjelpen eller tjenestene du har krav på, eller får du en annen type hjelp enn du selv mener du trenger? Mener du at kvaliteten på hjelpen er dårlig? En slik misnøye kan du ta opp med personellet du er i kontakt med, eller du kan klage til fylkesmannen.

De ulike klageordningene innenfor helse- og omsorgstjenestene er i menyen: Rettigheter og klagemuligheter som gjelder helse- og omsorgstjenester.

Får du ikke slik hjelp fra sosialtjenesten som du mener du har krav på? Informasjon om klageordningene i soosiale tjenester, som ytes av Nav-kontorene, finner du i: Rettigheter og klager – sosiale tjenester.