Gå til innhold

  • Nyheter
  • Sist publisert

Nyheter

Reaksjoner mot helsepersonell og virksomheter i helse- og omsorgstjenesten i 2017

Det var 155 helsepersonell som mistet til sammen 160 autorisasjoner i 2017. Dette er 41 flere autorisasjoner enn året før. Årsakene til at... 06.02.2018

Pasient fikk overført blod av feil type – ikke forsvarlig helsehjelp

En pasient fikk ikke forsvarlig helsehjelp i forbindelse med blodoverføring. Kort tid etter oppstart av blodoverføringen ble pasienten svært syk.... 08.01.2018

Feilmedisinering ved cellegiftbehandling av barn ved Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Statens helsetilsyn konkluderer i endelig rapport med at det seks år gamle barnet som hadde hjernesvulst, ikke fikk forsvarlig helsehjelp da det bl... 18.12.2017

Helsetilsynet flytter 11. desember

11. desember flyttes Statens helsetilsyn fra Calmeyers gate 1 til Møllergata 24. Vi beholder samme postadresse og telefonummer. Video flytting fra... 07.12.2017

Nyheitsarkiv

Sist publisert

Helsetilsynet - Helsetilsynet

Gå til innhold. Forside. Til forsiden; FAQ/OSS; Om tilsynsmyndigheitene; Kontakt;
Abonnement RSS; Presse; Ledige stillinger. Skriv ut. Sidekart. ... 10.11.2004

Se 100 sist publiserte

Fokusikon

I fokus

Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a lyder:

For å sikre tilsynsmessig oppfølging skal helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak straks varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn behandler varslene. Det kommer 4–500 varsler hvert år, av disse om lag halvparten fra psykisk helsevern. Enkelte av varslene fører til stedlig tilsyn, der Statens helsetilsyn besøker virksomheten. Alle rapportene etter stedlig tilsyn publiseres fra 2015 her på hjemmesiden.

Undersøkelsesenheten – varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Hovedmeny for varselordningen, med statistikk, publikasjoner, saksbehandlingen, lenker til avsluttede saker m.m.

Slik varsler virksomhetene. Praktisk informasjon for virksomhetene.

Fokusikon

Rettigheter og klager

Barneverninstitusjoner

Vi vil gjerne treffe deg. Om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner. Brosjyre. Bokmål / Nynorsk (Pdf) 

Vi vil gjerne treffe deg. Brosjyre om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner (Pdf)

Klage?

Rettigheter klager helse- og omsorgstjenester

Får du ikke hjelpen eller tjenestene du har krav på, eller får du en annen type hjelp enn du selv mener du trenger? Mener du at kvaliteten på hjelpen er dårlig? En slik misnøye kan du ta opp med personellet du er i kontakt med, eller du kan klage til fylkesmannen.

Rettigheter og klageordninger er beskrevet i egne menyer for

I tillegg en egen samling nettsteder for pasient- og brukerrettigheter og klageordninger.