Gå til innhold

  • Nyheter
  • Sist publisert

Nyheter

Helsetilsynet flytter 11. desember

11. desember flyttes Statens helsetilsyn fra Calmeyers gate 1 til Møllergata 24. Vi beholder samme postadresse og telefonummer. Video flytting fra... 07.12.2017

Ikke gode nok tjenester til personer med utviklingshemming

Fylkesmennene fant lovbrudd i 45 av 57 kommuner da de i 2016 gjennomførte landsomfattende tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til personer med... 25.10.2017

Norges idrettshøgskole har brutt helseforskningsloven

Norges idrettshøgskole har brutt helseforskningsloven i forbindelse med de to forskningsprosjektene «Bronkial reaktivitet og luftveisinflammasjon h... 26.09.2017

Oppsummering av det landsomfattande tilsynet med kommunane sitt arbeid med sosiale tenester til personar mellom 17 og 23 år

Fylkesmennene gjennomførte i 2015 og 2016 landsomfattande tilsyn med arbeidet kommunane gjer gjennom i Nav-kontoret med opplysning, råd og rettleii... 07.09.2017

Nyheitsarkiv

Sist publisert

Helse Møre og Romsdal HF DPS poliklinikk Kristiansund og DPS ...

Gå til innhold. ... 08.12.2017

Forslag til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende ...

Gå til innhold. ... 08.12.2017

Helsetilsynet flytter 11. desember - Helsetilsynet

Gå til innhold. Til forsiden. Til forsiden; FAQ/OSS; Om tilsynsmyndigheitene;
Kontakt; Abonnement RSS; Presse; Ledige stillinger. Skriv ... 07.12.2017

Se 100 sist publiserte

Fokusikon

I fokus

Varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a lyder:

For å sikre tilsynsmessig oppfølging skal helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak eller regionale helseforetak straks varsle om alvorlige hendelser til Statens helsetilsyn. Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko.

Undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn behandler varslene. Det kommer 4–500 varsler hvert år, av disse om lag halvparten fra psykisk helsevern. Enkelte av varslene fører til stedlig tilsyn, der Statens helsetilsyn besøker virksomheten. Alle rapportene etter stedlig tilsyn publiseres fra 2015 her på hjemmesiden.

Undersøkelsesenheten – varsel om alvorlige hendelser i spesialisthelsetjenesten. Hovedmeny for varselordningen, med statistikk, publikasjoner, saksbehandlingen, lenker til avsluttede saker m.m.

Slik varsler virksomhetene. Praktisk informasjon for virksomhetene.

Fokusikon

Rettigheter og klager

Barneverninstitusjoner

Vi vil gjerne treffe deg. Om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner. Brosjyre. Bokmål / Nynorsk (Pdf) 

Vi vil gjerne treffe deg. Brosjyre om fylkesmannens tilsyn med barnevernsinstitusjoner (Pdf)

Klage?

Rettigheter klager helse- og omsorgstjenester

Får du ikke hjelpen eller tjenestene du har krav på, eller får du en annen type hjelp enn du selv mener du trenger? Mener du at kvaliteten på hjelpen er dårlig? En slik misnøye kan du ta opp med personellet du er i kontakt med, eller du kan klage til fylkesmannen.

Rettigheter og klageordninger er beskrevet i egne menyer for

I tillegg en egen samling nettsteder for pasient- og brukerrettigheter og klageordninger.