Hopp til hovedinnhold
Tegning utført av Siri Dokken
Tegning: Siri Dokken

Helsetilsynet fører tilsyn med barnevern, sosial- og helsetjenestene

Tilsynsmeldingen

Hjemmefødsel – kvinners medvirkning, krav til jordmors forsvarlighet og helseforetakenes ansvar for samarbeid. Ny artikkel 17.8.21

 

Statens helsetilsyns hovedpublikasjon. Her kan du lese artikler med funn og erfaringer fra klagebehandling og tilsyn.

Tilsynsmeldingen

Tilsynssaker

Tilsynssaker

Se alle avgjørelser i enkeltsaker om svikt

Tilsynsrapporter

Tilsynsrapporter

Se alle tilsynsrapporter

Annet

100 siste under annet