Njuike váldosisdollui

Geahččodieđáhus almmuhuvvo juohke jagi. Dás geahččala Dearvvašvuođageahčču fuomášuhttit beliid sosiála- ja dearvvašvuođabálvalusain mat ánssášit álmmolaš fuomášumi ja ságastallama. Geahččodieđáhusas leat tema-artihkkalat Dearvvašvuođageahču iežas barggu olis, ja main Dearvvašvuođageahču árvvoštallamat ja oaivilat bohtet ovdan. Maiddái olgguldas čállit bovdejuvvojit almmuhit artihkkaliid dás.

Válljejuvvon artihkkalat sámegillii 2014 Geahččodieđáhusas: 

Válljejuvvon artihkkalat sámegillii 2004 Geahččodieđáhusas: