Hopp til hovedinnhold

Førerkortforskriften stiller visse krav til syn, helse, hørsel og førlighet for den som skal føre motorkjøretøy. Kravene er strengere jo større og tyngre kjøretøyet er, og for yrkesmessig persontransport. Kravene skal sikre at fører har tilstrekkelig helse til å kunne kjøre sikkert.

Helsedirektoratet har ansvaret for helsekrav i forbindelse med førerkort, og statsforvalteren behandler dispensasjoner og klager. Legene, politiet og trafikkstasjonene har også oppgaver her.

Statens helsetilsyn har overordnet ansvar for tilsyn med helsepersonells og virksomheters etterlevelse av reglene om helsekrav til førerkort, men har ingen oppgaver som gjelder førerkort rettet mot publikum. Denne artikkelen er skrevet for å hjelpe de som kommer til hjemmesiden til å finne det de leter etter.

Eksterne lenker

Førarkort og helsekrav helsenorge.no

Helsedirektoratet tema førerkort

Førerkort Artikkel på statsforvalteren.no

Førerkortforskriften, vedlegg 1 som angir helsekravene. (Lovdata)

Legemiddelkalkulator for førerkort Norsk elektronisk legehåndbok (kun for abonnenter)

Statens vegvesen har hovedansvaret for førerkort, se menyen Førerkort