Helsetilsynet

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mulig grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetning og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn. Personar med innvandrarbakgrunn blir oppfordra til å søkje stillingane. Statens helsetilsyn er IA-bedrift. 

Legg inn / oppdater CV

Statens helsetilsyn lyser ut alle stillingar i ei rekkje aviser, blad og hos Nav. I tillegg blir alle ledige stillingar lyst ut på denne sida. 

Ledige stillinger ved fylkesmannsembetene kunngjøres på fylkesmannen.no

Ledig stilling / Ledige stillinger / Mulig å søke elektronisk

Ledige stillinger Statens helsetilsyn
Referanse Stilling Søknadsfrist
2018/09 Seniorrådgiver (fast, heltid/deltid) - lege - allmennmedisiner
Avdeling for kommunale helse- og omsorgstjenester

23.05.2018
2018/08 Seniorrådgiver (fast) - psykiatrisk sykepleier
Undersøkelsesenheten

15.05.2018
2018/07 Seniorrådgiver (fast) - heltid/deltid- psykiater
Undersøkelsesenheten

14.05.2018