Hopp til hovedinnhold

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mulig grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er derfor eit mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetning, rekruttere personar med innvandrarbakgrunn, og legge til rette for personar med nedsett funksjonsevne. Helsetilsynet tar del i regjeringa sin inkluderingsdugnad og vil gjerne ha søknad frå deg som har nedsett funksjonsevne eller «hol» i CV-en, men som elles fyller kvalifikasjonskrava til stillingane. 

Legg inn / oppdater CV

Statens helsetilsyn lyser ut alle stillingar på Finn.no, Nav.no, LinkedIn, Facebook og Instagram. I tillegg blir alle ledige stillingar lyst ut på denne sida.

Ledige stillinger ved statsforvalterembetene kunngjøres på jobbnorge.no

For tida ingen ledige stillingar