Hopp til hovedinnhold

Kontaktinformasjon for pressa

Pressevakta i Statens helsetilsyn svarar på spørsmål frå journalistar. Vi tilrår alle journalistar som ønskjer intervjuavtalar og bakgrunnsinformasjon om å ta kontakt via pressetelefonen på tlf. 95 88 72 21 (mottar ikkje sms). Telefonen er betjent frå kl. 8.00 – 15.45 (sommartid frå 15. mai – 15. september er kl. 8.00 – 15.00). Telefonen er ikkje betjent på raude dagar.

Journalistar kan også sende e-post til . E-posten blir betjent i arbeidstida på kvardager.

Vi har tre pressevakter i turnus: Hild Lamvik, Trond Herstad-Larsen og Nina Vedholm.

Kommunikasjonsdirektør i Statens helsetilsyn er Nina Vedholm.

Spørsmål om saker som blir behandla av statsforvaltarene skal svarast på av rett embete.
Kontaktinformasjon statsforvaltarane

Leiargruppa

Leiargruppa i Statens helsetilsyn er presenterte i artikkelen Organisasjon og leiing – Statens helsetilsyn

Høgoppløyste bilete av leiargruppa i Statens helsetilsyn

Innsyn

Offentlighet og innsyn – bestilling av dokument fra Statens helsetilsyn

Nyheiter frå Statens helsetilsyn

Nyheiter finst i Nyheitsarkivet. Nyheiter eldre enn seks år ligg i Historisk arkiv.

Statens helsetilsyn i nyheitsbiletet

Lista Helsetilsynet i nyheitsbiletet gir oversikt over artiklar og omtale i media frå våre ansvarsområde.

Statsforvaltarane sine nyheiter

Lista Nyheiter frå statsforvaltarane omfattar nyheiter om tilsyn og klagehandsaming som gjeld sosiale tenester, barnevern-, helse- og omsorgstenester på statsforvaltarane sine nettstader.