Helsetilsynet

Pressekontakt

Vi tilrår alle journalistar som ønskjer intervjuavtalar og bakgrunnsinformasjon om å ta kontakt via pressetelefonen 95 88 72 21. Arbeidstid i Statens helsetilsyn er kl. 8.00 – 15.45 (sommartid frå 15. mai – 15. september er kl. 8.00 – 15.00). Kommunikasjonsdirektør i Statens helsetilsyn er Nina Vedholm, telefon 21 52 99 66, e-post:

Offentlighet og innsyn – bestilling av dokument fra Statens helsetilsyn

Spørsmål om saker som blir behandla av fylkesmennene skal svarast på av rett embete.
Kontaktinformasjon fylkesmennene

Nyheiter frå Statens helsetilsyn

Nyheiter finst i Nyheitsarkivet. Nyheiter eldre enn seks år ligg i Historisk arkiv.

Statens helsetilsyn i nyheitsbiletet

Lista Helsetilsynet i nyheitsbiletet gir oversikt over artiklar og omtale i media frå våre ansvarsområde.

Fylkesmennene sine nyheiter

Lista Nyheiter frå fylkesmannsembeta omfattar nyheiter om tilsyn og klagehandsaming som gjeld sosiale tenester, barnevern-, helse- og omsorgstenester på fylkesmennene sine nettstader.

Høgoppløyste bilete av leiinga i Statens helsetilsyn


(klikk på bileta for versjonar i høg oppløysing)

 

Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn

Direktør Jan Fredrik Andresen
e-post:

Fleire bilete av Jan Fredrik Andresen for pressebruk.

The picture above is free for any use under  GNU Free Documentation License.

 

 

ass. direktør Jo Kittelsen

ass. direktør Jo Kittelsen


The picture above is free for any use under
GNU Free Documentation License.

 

fungerende ass. direktør Heidi M. Rudi

ass. direktør Heidi Merete Rudi


The picture above is free for any use under
GNU Free Documentation License.

 

juridisk direktør Anders Haugland

juridisk direktør Anders Haugland


The picture above is free for any use under
GNU Free Documentation License.

 

kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm

kommunikasjonsdirektør Nina Vedholm


The picture above is free for any use under
GNU Free Documentation License.

 

Avdelingsdirektørar

Børge Tomter, avdelingsdirektør, avdeling for barnevern og sosiale tenester (avd. 1), Anne Myhr, avdeling for kommunale helse- og omsorgstenester (avd. 2), Ragnar Hermstad, avdeling for spesialisthelsetenester (avd. 3), Brynhild Braut, avdeling for varsel og operativt tilsyn (avd. 4), Kirsti Hellesylt, administrasjonsavdelinga (avd. 5).

(klikk på bildene for versjoner i høy oppløsning)

 
avdelingsdirektør Børge Tomter

avdelingsdirektør Børge Tomter (avd. 1)
e-post:

The picture above is free for any use under
GNU Free Documentation License.

 

avdelingsdirektør Anne Myhr

avdelingsdirektør Anne Myhr (avd. 2)
e-post:

The picture above is free for any use under
GNU Free Documentation License.

 

avdelingsdirektør Ragnar Hermstad

avdelingsdirektør 
Ragnar Hermstad (avd. 3)
e-post:

 

The picture above is free for any use under
GNU Free Documentation License.

Fung. avdelingsdirektør Brynhild Braut

avdelingsdirektør 
Brynhild Braut (avd. 4)
e-post:

The picture above is free for any use under
GNU Free Documentation License.

 

Bilde av Kirsti Hellesylt

avdelingsdirektør Kirsti Hellesylt (avd. 5)
e-post:

 

The picture above is free for any use under
GNU Free Documentation License.