Helsetilsynet

  • 15. mai til 14. september
    08.00–15.00
  • 15. september til 14. mai
    08.00–15.45

Ledelsen i Statens helsetilsyn

Jan Fredrik Andresen

direktør

Heidi Merete Rudi

assisterende direktør

Jo Kittelsen

assisterende direktør

Anders Haugland

juridisk direktør

Nina Vedholm

kommunikasjonsdirektør

Børge Tomter

avdelingsdirektør

Anne Myhr

avdelingsdirektør

Ragnar Hermstad

avdelingsdirektør

Brynhild Braut

avdelingsdirektør

Kirsti Hellesylt

avdelingsdirektør