Helsetilsynet

  • 15. mai til 14. september
    08.00–15.00
  • 15. september til 14. mai
    08.00–15.45

Besøksadresse

Møllergata 24, Oslo (før 11.12.2017: Calmeyers gate 1). Møllergata ligger mellom Akersgata og Torggata, parallelt med disse.

Fakturaadresse

E-faktura på formatet «Elektronisk handelsformat» (EHF – se DFØs hjemmesider) Adresse: 974761394 eller Statens helsetilsyn, Fakturamottak DFØ, Postboks 4746, 7468 Trondheim

Postadresse

Statens helsetilsyn, Postboks 231 Skøyen, 0213 Oslo

Nærmeste kollektivtransport:
Trikk og buss: holdeplassene Brugata og Arne Garborgs plass (begge 3-400 meter)
T-bane: Jernbanetorget stasjon (ca. 500 meter)
Tog: Oslo S

Ledelsen i Statens helsetilsyn

Jan Fredrik Andresen

direktør

Heidi Merete Rudi

assisterende direktør

Jo Kittelsen

assisterende direktør

Anders Haugland

juridisk direktør

Nina Vedholm

kommunikasjonsdirektør

Børge Tomter

avdelingsdirektør

Anne Myhr

avdelingsdirektør

Ragnar Hermstad

avdelingsdirektør

Brynhild Braut

avdelingsdirektør

Kirsti Hellesylt

avdelingsdirektør