Hopp til hovedinnhold

Hva er kritikkverdige forhold?

Kritikkverdige forhold kan for eksempel være mulige straffbare forhold eller andre lovbrudd, brudd på virksomhetens retningslinjer eller brudd med alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig og etisk akseptabelt.

Politiske eller moralske ytringer, eller ytringer om faglige uenigheter anses ikke som «kritikkverdige forhold». Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold, for eksempel gjennomføring av arbeidsavtalen eller personkonflikter, omfattes heller ikke.

Tilsynsmyndighetenes rolle

Varsel om forhold som kan være i strid med arbeidsmiljøloven, rettes til Arbeidstilsynet, som også kan gi veiledning til arbeidstakere og arbeidsgivere om arbeidsmiljølovens varslingsregler.

Helsetilsynet kan varsles om mulige lovbrudd på de områdene vi fører tilsyn med. Varsel etter arbeidsmiljøloven kan sendes til Helsetilsynet via sikkert skjema her (bokmål) og (nynorsk) eller som brev til Statens helsetilsyn, postboks 231 Skøyen, 0213 Oslo.

Offentlige myndigheter har etter arbeidsmiljøloven § 2 A-7 en konfidensialitetsplikt når de mottar varsel om kritikkverdige forhold. Dette innebærer at Helsetilsynet har taushetsplikt om arbeidstakerens navn og andre identifiserende opplysninger om arbeidstakeren.