Kommunene skal lede og kontrollere sin barnevernstjeneste slik at barn som trenger det skal få rett hjelp til rett tid. Arbeidet med mottak og vurdering av meldinger, og med tilbakemelding til melder i ulike faser, skal være forsvarlig. Barn som trenger hjelp må oppdages.

Landets fylkesmenn har gjennomført tilsyn i barnevernstjenester og kommuner har gjennomført egenvurderinger i sine barnevernstjenester. Til sammen har vi oppsummert rapporter fra 225 kommuner eller bydeler som har hatt en gjennomgang med kvalitets- og forbedringsarbeid i arbeidet med meldinger.

Rapportene fra tilsynet viser stor grad av svikt på området. Barnevernstjenestene oppfylte ikke lovens krav til hvordan meldingene skal tas imot og vurderes. Meldinger som fylkesmennene vurderte at åpenbart skulle vært undersøkt, var henlagt. Noen barn fikk ikke nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

De som melder sin bekymring for et barn til barnevernstjenestene skal ha en tilbakemelding. Et stort flertall av barnevernstjenestene sviktet også på dette området. Det gjaldt både i tilbakemeldinger til private og offentlige meldere. Skole og barnehage som hadde meldt bekymring kunne dermed stå uten informasjon om hvorvidt barnet fikk hjelp eller ikke.

Fylkesmennene følger opp barnevernstjenester med svikt inntil forholdene er rettet. Statens helsetilsyn oppfordrer alle landets barnevernstjenester til å gjennomgå egen ledelse og praksis opp mot funnene i denne rapporten.

Last ned rapporten (pdf)
Dokumentet i ePub-format Kva er ePub?
Tilsynsrapporter
Veileder for tilsynet (pdf)
Summary in English
Čoahkkáigeassu
Bestilling av trykte eksemplarer

 

Gå til toppen