Klagemuligheter og klagebehandling

Sosiale tjenester – rettigheter som du kan klage på at ikke er ivaretatt

 

Kan jeg klage og hvordan?

Klagebehandling og avgjørelse

 

 

Gå til toppen