Hopp til hovedinnhold

Organisasjonshistorie – Statens helsetilsyn og forløparar

Frå 1809: Statens helsetilsyn har røter tilbake til 1809, då Det norske sundhedskollegiet blei oppretta. Dei neste 140 åra gjekk den sentrale helseadministrasjonen gjennom fleire omorganiseringar, og var gjennom åra under ulike departement. Det var organisert dels innanfor, dels utanfor det aktuelle departement. Medicinaldirektørembedet blei oppretta i 1875 og Medicinaldirektoratet i 1891.

Les videre: Organisasjonshistorie – Statens helsetilsyn og forløparar

Direktørar/helsedirektørar

Medisinaldirektørembetet vart oppretta i 1875. Frå 1945 var tittelen helsedirektør og knytta til leiaren for Helsedirektoratet, frå 1994 leiaren for Statens helsetilsyn. I 2007 blei lovtilknytinga i helsetilsynsloven tatt bort. I 2010-årene blir tittelen brukt om direktøren for Helsedirektoratet.

Les videre: Direktører/helsedirektører

Karl Evang-prisen og -seminar

Det tidlegare Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn delte ut Karl Evang-prisen i åra 1981–2013 og arrangerte seminar i tilknyting til utdelinga frå 2002 til 2013. Frå 2014 er det Helsedirektoratet som deler ut Karl Evang-prisen.

Les videre: Karl Evang-prisen og -seminar